تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه پتروشیمی مارون (آبان ماه ۹۹) ۹۹/۰۹/۰۵

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه پتروشیمی مارون (آبان ماه ۹۹) ۹۹/۰۹/۰۵   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه پتروشیمی مارون آخرین گزارش منتشر شده از پتروشیمی مارون در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۵ بر روی سامانه کدال درج گردیده است و به شرح زیر است . دراین  گزارش …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه پتروشیمی مارون (آبان ماه ۹۹) ۹۹/۰۹/۰۵ Read More »