تحلیل بنیادی پخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

تحلیل بنیادی پخش دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت پخش البرز (پخش)  را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید. شرکت پخش البرز (پخش) یکی از سهام بورسی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ توانسته …

تحلیل بنیادی پخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ Read More »