نرم افزار دایره طلایی سهام

چه سهمی بخریم سود کنیم

تحلیل بنیادی پردیس ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی پردیس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود …

تحلیل بنیادی پردیس ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ Read More »

تحلیل بنیادی شتوکا ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی شتوکا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی شتوکا ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ Read More »

تحلیل بنیادی شپارس ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی شپارس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و …

تحلیل بنیادی شپارس ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ Read More »

اسکرول به بالا