گزارش شهریور شرکت ایران خودرو

تحلیل بنیادی گزارش شرکت ایران خودرو

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ایران خودرو گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت ایران خودرو در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت ایران خودرو با نماد خودرو منتهی به شهریور ماه سال ۹۹ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در سایت کدال منتشر گردید به شرح زیر است . در این مقاله به …

تحلیل بنیادی گزارش شرکت ایران خودرو Read More »