نرم افزار دایره طلایی سهام

معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی
چرا دایره طلایی سهام؟
نرم افزار دایره طلایی سهام به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی بورسی برای معامله گران ساخته شده است. نرم افزار دایره طلایی سهام با بررسی مفاهیم بنیادی که بیشترین تاثیرگذاری را در روند بازار بورس ایران دارد در پی آن است که تحلیل بنیادی را در قالب نمودارها و اشکال برای تمامی معامله گران ساده سازی کند و در نهایت بهترین سهام بنیادی را برای سرمایه گذاران، در هر دوره تاریخی معرفی و شناسایی کند. تیم نرم افزار دایره طلایی سهام متشکل از کارشناسان متخصص بازار سرمایه با رصد بازار، همواره در صدد بهبود و ارتقاء کیفی نرم افزار می باشد. با نرم افزار دایره طلایی سهام، ساده، مطمئن و مستقل سرمایه گذاری کنید.

برخی از قابلیت های نرم افزار دایره طلایی سهام

استراتژی روند سودآوری TTM

در این بخش کاربر می تواند نمودار روند سودآوری TTM را بر اساس گزارش های سه ماهه مشاهده نماید.

استراتژی کانسلیم

در این بخش کاربر می تواند سودآوری شرکت را با سالهای گذشته مقایسه کند . همچنین درصد رشد سالانه شرکت در این بخش قابل مشاهده می باشد.

نمودارهای تطبیقی

این بخش به تطبیق نمودارها می پردازد.به این شرح که کاربر می تواند نمودار قیمت تعدیل شده یا تعدیل نشده سهم را با روند سودآوری، شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص صنعت و..تطبیق دهد و رابطه بین آن ها را مقایسه کند.

استراتژی توان تعدیل

این بخش به بررسی گزارش های ماهانه تولید و فروش شرکتها پرداخته می شود. مقایسه فروش کل ماهاینه شرکت با سالهای گذشته و همچنین مشاهده محصولات تولیدی شرکت، بررسی نرخ فروش محصولات،مبلغ فروش محصولات، میزان تولید و میزان فروش محصولات تولیدی شرکت برخی از قابلیت های استراتژی توان تعدیل می باشد.

عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

این بخش به بررسی عملکرد حقیقی و یا حقوقی سهام در گذشته می پردازد. همچنین روند قیمتی سهام موجود در این بخش می تواند مشخص کند که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها. از دیگر امکانات موجود در این بخش وزن خرید و فروش سهامدار حقیقی می باشد.

مقایسه دایره طلایی سهام

در این بخش کاربر می تواند متوجه شود که چه سهامی و در چه تاریخی به دایره طلایی سهام با شرایط مشخص شده وارد و یا خارج شده اند. در واقع در این قسمت امکان مقایسه دایره طلایی سهام در تاریخ های متفاوت وجود دارد.

دایره طلایی سهام

جداسازی سهام بنیادی براساس ۷ فیلتر بنیادی و ساخت دایره طلایی سهام

دایره طلایی سهام

استراتژی توان تعدیل

این بخش به بررسی گزارش های ماهانه تولید و فروش شرکتها پرداخته می شود.

میزان تولید

مبلغ فروش محصولات

بررسی نرخ فروش محصولات

 میزان فروش محصولات تولیدی

 مشاهده محصولات تولیدی شرکت

مقایسه فروش کل ماهاینه شرکت با سالهای گذشته

 برخی از قابلیت های استراتژی توان تعدیل می باشد.

استراتژی توان تعدیل
نمودار تطبیقی

نمودارهای تطبیقی

این بخش به تطبیق نمودارها می پردازد.به این شرح که کاربر می تواند نمودار قیمت تعدیل شده و تعدیل نشده سهم را با روند سودآوری، شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص صنعت و..تطبیق دهد و رابطه بین آن ها را مقایسه کند.

دیگر قابلیت های نرم افزار دایره طلایی سهام

صفحه سهم نرم افزار دایره طلایی سهام

بعد از دانلود نرم افزار امکان تست رایگان به مدت ۴۸ ساعت برای شما فراهم است.

جهت تهیه اشتراک، بعد از دانلود و نصب نرم افزار از گزینه “ثبت نام کنید” اقدام به تهیه نسخه آزمایشی رایگان و یا اشتراک نمایید.

پلن اشتراک ۳۰ روز

تمام قابلیت های نرم افزار
۶۰٫۰۰۰ هزار تومان
  • یک ماهه
  • تمام قابلیت های نرم افزار

پلن اشتراک ۶۰ روز

تمام قابلیت های نرم افزار
۱۱۰٫۰۰۰ هزار تومان
  • دو ماهه
  • تمام قابلیت های نرم افزار

پلن اشتراک ۹۰ روز

تمام قابلیت های نرم افزار
۱۵۰٫۰۰۰ هزار تومان
  • سه ماهه
  • تمام قابلیت های نرم افزار