final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام

معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی

برخی از قابلیت های نرم افزار دایره طلایی سهام

استراتژی روند سودآوری TTM

در این بخش کاربر می تواند نمودار روند سودآوری TTM را بر اساس گزارش های سه ماهه مشاهده نماید.

استراتژی کانسلیم

در این بخش کاربر می تواند سودآوری شرکت را با سالهای گذشته مقایسه کند . همچنین درصد رشد سالانه شرکت در این بخش قابل مشاهده می باشد.

نمودارهای تطبیقی

این بخش به تطبیق نمودارها می پردازد.به این شرح که کاربر می تواند نمودار قیمت تعدیل شده یا تعدیل نشده سهم را با روند سودآوری، شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص صنعت و..تطبیق دهد و رابطه بین آن ها را مقایسه کند.

استراتژی میزان تولید وفروش

این بخش به بررسی گزارش های ماهانه تولید و فروش شرکتها پرداخته می شود. مقایسه فروش کل ماهاینه شرکت با سالهای گذشته و همچنین مشاهده محصولات تولیدی شرکت، بررسی نرخ فروش محصولات،مبلغ فروش محصولات، میزان تولید و میزان فروش محصولات تولیدی شرکت برخی از قابلیت های استراتژی توان تعدیل می باشد.

عملکرد حقیقی و حقوقی سهام

این بخش به بررسی عملکرد حقیقی و یا حقوقی سهام در گذشته می پردازد. همچنین روند قیمتی سهام موجود در این بخش می تواند مشخص کند که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها. از دیگر امکانات موجود در این بخش وزن خرید و فروش سهامدار حقیقی می باشد.

مقایسه دایره طلایی سهام

در این بخش کاربر می تواند متوجه شود که چه سهامی و در چه تاریخی به دایره طلایی سهام با شرایط مشخص شده وارد و یا خارج شده اند. در واقع در این قسمت امکان مقایسه دایره طلایی سهام در تاریخ های متفاوت وجود دارد.

ارزش ذاتی سهام (NAV)

این بخش از نرم افزار به بررسی ارزش ذاتی شرکت و میزان تفاوت قیمت با ارزش ذاتی سهم می ارزد. این قابلیت تنها برای شرکت های سرمایه گذاری وجود دارد. همچنین شما می توانید نمودار ارزش ذاتی سهم و نمودار قیمت کنونی سهم را با هم مقایسه کنید.

فیلتر بنیادی سهام

این بخش که مهمترین بخش نرم افزار دایره طلایی سهام می باشد به غربالگری سهام از نظر بنیادی می پردازد. 7 فیلتر قدرتمند بنیادی در این قسمت وجود دارد که شما می توانید با انتخاب هر فیلتر، سهام را از لحاظ بنیادی غربال کنید و بهترین سهام بنیادی را در هر لحظه مشاهده کنید.

مجامع پیش رو

این بخش از نرم افزار به مجامعی که پیش روی شرکتها وجود دارند می پردازد. مجامعی که در آینده نزدیک قرار است برگزار شود در این قسمت نمایش داده می شود و کاربر می تواند مجامع سهامش را مشاهده کند و تصمیم مناسبی را اتخاذ نماید.

مقایسه سهام

مقایسه سهام باهم، می تواند دید مناسبی به کاربر برای انتخاب سهم از یک صنعت بدهد. در این قسمت شما می توانید تمامی بخش های یک سهم را با یکدیگر مقایسه کنید و انتخاب بهتری داشته باشید.

وزن خرید و فروش حقیقی

وزن خرید و فروش حقیقی به بررسی سهام خرید یا فروش شده شده روز، توسط حقیقی می پردازد. این بخش رفتارشناسی می تواند دید مناسبی به کاربر در جهت وزن خرید یا فروش سهامداران حقیقی بدهد . در صورتی که سهام به حقیقی ها وابسته باشد، اگر وزن خرید سهامداران حقیقی بیشتر شده باشد، نکته رفتارشناسی خوبی برای خرید سهم محسوب می شود.

دایره طلایی من

دایره طلایی من، بخش مورد علاقه کاربر می باشد. کاربر سهام مورد علاقه خود را در این بخش اضافه می کند و از تغییرات بنیادی سهامش به راحتی آگاه می شود.

نسبت مالی(نسبت نقدینگی)

نسبت های نقدینگی موجود در این بخش شامل نسبت جاری و نسبت آنی می باشد که دید مناسبیبه سهامدار راجب وضعیت نقدینگی شرکت ارائه می دهد.

نسبت مالی(نسبت فعالیت)

نسبت های فعالیت یا کارایی موجود در این بخش شامل نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی کالا، دوره گردش عملیات، گردش دارایی و گردش دارایی ثابت می باشد که کاربر می تواند وضعیت کارا بودن منابع در اختیار سازمان را بسنجد.

نسبت مالی(نسبت سودآوری)

یکی از جذاب ترین نسبت ها، نسبت های سودآوری می باشد که شرکت را در توانایی کسب سود از میزان خدمات یا تولیدات ارائه شده می سنجد. نسبت های موجود در این بخش شامل نسبت حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام می باشد.

نسبت مالی(نسبت اهرمی)

نسبت های اهرمی دید مناسبی به اعتبار دهندگان راجب توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی های خود می دهد. نسبت های موجود در این بخش شامل نسبت مالکانه، نسبت بدهی و نسبت بدهی به ارزش ویژه می باشد.

مقایسه نسبت های مالی

در این بخش از نرم افزار کاربر می تواند تمامی نسبت های مالی یک شرکت را در یک صفحه مشاهده نماید و دید جامع تری راجب وضعیت شرکت بدست آورد.

نمودار نسبت های مالی

تمامی نسبت های مالی به صورت نموداری درج شده اند و کاربر می تواند نسبت های مالی را به صورت3ماه به 3ماه و یا 6ماه به 6 ماه ویا 9 ماه به 9 ماه و یا به صورت سالانه مشاهده نماید.

دایره طلایی سهام

غربالگری سهام بنیادی بر اساس 8 فیلتر بنیادی قدرتمند به صورتی که بهترین سهام بنیادی تنها با یک کلیک برای فرد نمایش داده می شود.

میزان تولید وفروش شرکت

این بخش به بررسی گزارش های ماهانه تولید و فروش شرکتها پرداخته می شود.

میزان تولید

مبلغ فروش محصولات

بررسی نرخ فروش محصولات

 میزان فروش محصولات تولیدی

 مشاهده محصولات تولیدی شرکت

مقایسه فروش کل ماهاینه شرکت با سالهای گذشته

 برخی از قابلیت های استراتژی توان تعدیل می باشد.

استراتژی توان تعدیل
نمودار تطبیقی

نمودارهای تطبیقی

این بخش به تطبیق نمودارها می پردازد.به این شرح که کاربر می تواند نمودار قیمت تعدیل شده و تعدیل نشده سهم را با روند سودآوری TTM، شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص صنعت و  نمودار P/E  شرکت تطبیق دهد و رابطه بین آن ها را مقایسه کند.

دیگر قابلیت های نرم افزار دایره طلایی سهام

صفحه سهم نرم افزار دایره طلایی سهام

بعد از دانلود نرم افزار امکان تست رایگان به مدت ۴۸ ساعت برای شما فراهم است.

جهت تهیه اشتراک، بعد از دانلود و نصب نرم افزار از گزینه “ثبت نام کنید” اقدام به تهیه نسخه آزمایشی رایگان و یا اشتراک نمایید.

پلن اشتراک 30 روز

نسخه استاندارد
195.000 هزار تومان
 • یک ماهه
 • هر ماه 195 هزارتومان

پلن اشتراک 30 روز

نسخه پیشرفته
240000 هزار تومان
 • یک ماهه
 • هر ماه 240 تومان

پلن اشتراک 90 روز

نسخه استاندارد
515.000 هزار تومان
 • سه ماهه
 • هر ماه 171 هزارتومان

پلن اشتراک 90 روز

نسخه پیشرفته
660000 هزار تومان
 • سه ماهه
 • هر ماه 220 هزارتومان

پلن اشتراک 180 روز

نسخه استاندارد
1015000 هزار تومان
 • شش ماهه
 • هرماه 169 هزارتومان

پلن اشتراک 180 روز

نسخه پیشرفته
1250000 هزار تومان
 • شش ماهه
 • هر ماه 208 هزارتومان

پلن اشتراک 365 روز

نسخه استاندارد
1840000 هزار تومان
 • یک ساله
 • هرماه 153 هزارتومان

پلن اشتراک 365 روز

نسخه پیشرفته
2320000 هزار تومان
 • یک ساله
 • هر ماه 193 هزارتومان