final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

قوانین و مقررات استفاده از نرم افزار

1  -کد کاربری صادر شده فقط برای این رایانه قابل استفاده می باشد و در رایانه دیگری قابل استفاده نمی باشد.

2 – شماره همراه و ایمیل خود را به دقت و درستی وارد نمایید.

3 – پس از تهیه اشتراک، ایمیل و پیامکی حاوی کد کاربری و سایر اطلاعات برای  شما ارسال خواهد شد.(درصورت عدم مشاهده ایمیل در پوشه inbox ، پوشه spam را کنترل نمایید).

4 – کد کاربری خود را در جای مطمئن یادداشت کرده و تا پایان زمان اشتراک،  آن را نگه دارید.

5 – نرم افزار دایره طلایی سهام برای استفاده آسان تر و ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط ناشران مالی است و اطلاعات آن نباید به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

6 – هرگونه تفسیر از اطلاعات ارائه شده در نرم افزار دایره طلایی سهام، بر عهده ی استفاده کننده می باشد. در نتیجه هیچ مسئولیتی  بابت عملکرد فرد استفاده کننده متوجه تیم دایره طلایی سهام نمی باشد.

7 – با توجه به اینکه  ممکن است ناشران در هر ساعت از شبانه روز اطلاعاتشان را انتشار دهند، اطلاعات ارائه شده در این نرم افزار هم تغییر خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاعات را هر زمانی که نیاز دارید از نرم افزار مشاهده کنید و به اطلاعات قبلی تکیه نکنید.

8 –  استفاده از نمودارها و اطلاعات نرم افزار دایره طلایی سهام بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.

9 – با توجه به اینکه برای کار با نرم افزار نیاز به اینترنت پر سرعت می باشد، از اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید.