شرایط همکاری با نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایران جهت  معرفی نرم افزار دایره طلایی سهام به سرمایه گذاران فعال در بورس، با کلیه آموزشگاه های بورس و مدرسان و صاحبان کانال ها که تمایل دارند از دوره های رایگان این نرم افزار برای دانش آموختگان خود استفاده کنند همکاری می کند.

کلیه مدیران آموزشگاه های بورس سراسر کشور که تمایل دارند از دوره های رایگان این نرم افزار استفاده کنند با تماس با واحد پشتیبانی  از شرایط استفاده از این نرم افزار  آگاه شوند:

شماره تماس : 77 33 3723 – 051

ساعات پاسخگویی: روزهای اداری از ساعت 9 الی 16