final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

شرایط همکاری با نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام

شرکت ارتباطات دایره طلائی ایران جهت  معرفی نرم افزار دایره طلایی سهام به سرمایه گذاران فعال در بورس، با کلیه آموزشگاه های بورس و مدرسان و صاحبان کانال ها که تمایل دارند از دوره های رایگان این نرم افزار برای دانش آموختگان خود استفاده کنند همکاری می کند.

کلیه مدیران آموزشگاه های بورس سراسر کشور که تمایل دارند از دوره های رایگان این نرم افزار استفاده کنند با تماس با واحد پشتیبانی  از شرایط استفاده از این نرم افزار  آگاه شوند:

شماره تماس : 77 33 3723 – 051

ساعات پاسخگویی: روزهای اداری از ساعت 9 الی 16