تحلیل بنیادی سهم فلامی (شرکت لامیران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم فلامی

تحلیل بنیادی سهم فلامی دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم فلامی (شرکت لامیران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت لامیران در سال ١٣۴٩ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) با سرمایه ای به میزان ۱/۵ میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ١۴٣۴٧ مورخ ١٩ آذر …

تحلیل بنیادی سهم فلامی Read More »