تحلیل بنیادی عرضه اولیه کویر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تحلیل بنیادی کویر دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت فولاد سپید فراب کویر ( کویر)  را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید. شرکت فولاد سپید فراب کویر( کویر) یکی از سهام بورسی است …

تحلیل بنیادی عرضه اولیه کویر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ Read More »