تحلیل بنیادی غبهنوش ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

تحلیل بنیادی غبهنوش دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان در این ویدئو شما می توانید تحلیل بنیادی شرکت بهنوش ایران(غبهنوش)  را که با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام انجام گرفته است مشاهده نمایید. شرکت بهنوش ایران(غبهنوش) یکی از سهام بورسی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ توانسته است از …

تحلیل بنیادی غبهنوش ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ Read More »