تحلیل بنیادی سهم بفجر‌ (شرکت فجر انرژی خلیج فارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی بفجر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

تحلیل بنیادی بفجر دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی سهم بفجر‌ (شرکت فجر انرژی خلیج فارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام مقدمه شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت …

تحلیل بنیادی بفجر ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ Read More »