نرم افزار دایره طلایی سهام

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

تحلیل بنیادی کسرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی کسرا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا  آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی کسرا ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ Read More »

تحلیل بنیادی وتوکا ۱۴۰۱/۹/۲۵

  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان   تحلیل بنیادی وتوکا مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟   این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود …

تحلیل بنیادی وتوکا ۱۴۰۱/۹/۲۵ Read More »

تحلیل بنیادی وتوس ۱۴۰۱/۹/۱

  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی وتوس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان …

تحلیل بنیادی وتوس ۱۴۰۱/۹/۱ Read More »

تحلیل بنیادی ثفارس 

تحلیل بنیادی ثفارس ۱۴۰۱/۲/۱۸

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی ثفارس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و …

تحلیل بنیادی ثفارس ۱۴۰۱/۲/۱۸ Read More »

اسکرول به بالا