تحلیل بنیادی حرهشا 1398/07/21

دسته بندی :تحلیل بنیادی 13 اکتبر 2019 مدیر سایت 1377

تحلیل بنیادی حرهشا

تحلیل بنیادی سهم حرهشاد (شرکت رهشاد سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم حرهشا (شرکت رهشاد سپاهان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
 
شرکت رهشاد سپاهان در تاریخ 1374/3/22تحت شماره 11253در اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به صورت

شرکت سهامی خاص تأسیس و به ثبت رسیده است.

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/4/18و آگهي روزنامه رسمی مورخ 1383/5/2شرکت

به سهامی عام تبدیل شد.

با توجه به درخواست شرکت مبنی بر ثبت سهام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ورود به فرابورس

ایران در تاریخ 1390/7/23با شماره 10916در فهرست شرکتهاي ثبت شده نزد این سازمان ثبت گردیده و در

تاریخ 1390/10/17در بازار پایه فرابورس درج گردیده است.

و از آن تاریخ در بازار فرابورس تحت نماد (حرهشا ) فعال می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حرهشا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حرهشاد

شرکت رهشاد سپاهان با نماد حرهشا در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود با درصد رشد بیشتر نسبت به گرارش ماقبل آخرداشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم حرهشا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، تمامی شرایط را دراین استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حرهشا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حرهشاد

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 409 درصد و در گزارش ماقبل آخر 141درصد سهم حرهشا رشد داشته است، و بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته وتمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حرهشا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت رهشاد سپاهان  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که مشاهده می کنید این شرکت فاقد گزارش ماهیانه ی فروش می باشد بنابر این نمی شود توان تعدیل رابرای سهم حرهشا محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حرهشا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حرهشاد

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت رهشاد سپاهان با نماد حرهشا به حقیقی ها تمایل بیشتری را دارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حرهشا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حرهشاد

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت رهشاد سپاهان  با نماد حرهشا مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حرهشا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حرهشاد

همان طور که در روند قیمت سهم حرهشا مشاهده می کنید این شرکت درحال نزول می باشد.
نکته:
حرهشا بنیاد خوبی دارد ولی درحال نزول می باشد و از حمایت های سهم یکی پس از دیگری عبورکرده است.

نتیجه‌ گیری:
شرکت رهشاد سپاهان  با توانایی بالا در عرصه (سرویس دهی ایاب و ذهاب به پرسنل کارخانه ها و موسسه های) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حرهشا را دارید، شرکت رهشاد سپاهان درحال نزول قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حرهشا ازچهارفیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMوکانسلیم)ازچهار فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم حرهشا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم حرهشا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (حرهشا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم حرهشا درتاریخ 1398/7/21 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدیدشرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

 

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حرهشا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: