تحلیل بنیادی حپترو 1398/09/22

دسته بندی :تحلیل بنیادی 13 دسامبر 2019 مدیر سایت 1268

تحلیل بنیادی حپترو

تحلیل بنیادی سهم حپترو‌ (شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم حپترو‌ (شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در سال 1371 و همزمان با توسعه روز افزون صنعت پتروشیمی ، با هدف ارائه خدمات  لجستیک به کارخانجات پتروشیمی کشور تاسیس و از مرداد همان سال فعالیت خود را شروع نموده است. این شرکت در راستای پاسخگویی به نیاز های روزافزون صنعت و  به موازات برنامه های توسعه ای و با اتکا به شناخت، تجارب، تخصص و دانش مدیران و کارکنان خود و با بکارگیری تجهیزات به روز، توانسته است سبد کاملی از انواع خدمات لجستیکی را برای مشتریان فراهم نماید. این شرکت با کسب انواع مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت کار و … همزمان با دایر کردن شعب خود در مناطق مهم صنعتی کشور اقدام به تعیین نمایندگان مجرب در کشورهای هدف صادراتی نموده است تا بتواند زنجیره تامین مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی را تکمیل نماید. 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حپترو

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی حپترو

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با نماد حپترو‌ در روند سودآوری به یک دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8به یک دوره صعود رسیده است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصدرشدگزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد. سهم حپترو‌ ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، هیچ یک ازشرایط دراین استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حپترو

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی حپترو

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 134 درصد و درگزارش ماقبل آخر منفی 561- درصد رشد داشته و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حپترو‌

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی حپترو‌

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که ازنمودارسهم حپترو‌ مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درآبان ماه ۹۸ نسبت به آبان ماه ۹۷داشته است ولی به دلیل اینکه دردو ماه گذشته نسبت به سال قبل  کاهش داشته از این فیلتر عبور نمی کند. حال باید محصول استراتژیک شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی حپترو

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی حپترو‌

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد
فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نموداربالا مشخص است(خدمات کانتینری ترمینال عسلویه)محصول استراتژیک در
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی می باشد. در ادامه به بررسی روند نرخ فروش
(خدمات کانتینری ترمینال عسلویه)درشرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی حپترو‌

نرخ فروش در تحلیل بنیادی حپترو‌

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک حپترو‌ که محصول،( خدمات کانتینری ترمینال عسلویه)می باشد و30 درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که آبان ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود هیچ تغییری  نداشته است و از این لحاظ تایید نمی شود. بنابراین شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با نماد حپترو‌ از هیچ فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبورنمی کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حپترو‌

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی حپترو‌

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی به حقوقی ها تمایل داشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حپترو‌

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی حپترو‌

درنمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  با نماد حپترو‌
مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حپترو‌

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حپترو‌

همان طور که در روند قیمت سهم حپترو‌ مشاهده می کنید این شرکت درحال صعود قیمتی است.
نکته:
حپترو‌بنیادضعیفی دارد ولی درحال صعود قیمتی می باشد .
نتیجه‌ گیری:
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با توانایی بالا در عرصه (حمل و نقل پتروشیمی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم حپترو‌ را دارید، درحال صعود می باشد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم حپترو‌ ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازهیچ فیلتر عبورنکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم حپترو‌ چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم حپترو‌ در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (حپترو‌) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم حپترو‌ درتاریخ1398/9/22 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم حپترو‌ و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده    

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: