تحلیل بنیادی سهم الماس

دسته بندی :تحلیل بنیادی 25 آگوست 2019 مدیر سایت 990

تحلیل بنیادی سهم الماس

تحلیل بنیادی سهم الماس (صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم الماس (صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ 1393/06/11 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان
صندوق سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد.

این صندوق با شماره 11260 نزد سبا به ثبت رسیده است.
عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهم الماس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم الماس

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا با نماد الماس رشد ادامه دار خود را از سال 1396 تا سال 1397 در روند سودآوری خود داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال 1396 روند صعودی ارائه کرده است واز تولید زیان خارج شده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد.
ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم الماس ازنظر استراتژی TTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و درصد رشد، برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم الماس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم الماس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه
می کنیم

و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا با نماد الماس از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش
خود1503درصد و در گزارش ماقبل خود 14206 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

که از 25 درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم الماس

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم الماس

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا با نماد الماس به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم الماس

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم الماس

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTMصندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا با نماد الماس مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.
نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم الماس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم الماس همان طور که در روند قیمت سهم الماس مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود که از اسفند ماه 1397 شروع شده
سهم در یک روند صعودی قرار دارد. صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا، از نظر رشد قیمتی  موفق به صعود شده است.

نکته:

این سهم (الماس) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی  درحال رشدصعودی می باشد.
پس دور از انتظار نیست که سهم الماس به قیمت های جدید در روند خود دست پیداکند و صعودی بیش از این داشته باشد.

نتیجه‌ گیری:

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم الماس را دارید، صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا درروند خود موفق به صعود شده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم الماس ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )ازچهار فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم الماس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم الماس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهامبا استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (الماس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم الماس در تاریخ 1398/6/3 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.

نرم افزار دایره طلایی سهام

این نرم افزار با 4 فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با 6 فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم الماس و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه
را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: