تحلیل بنیادی ختور

دسته بندی :تحلیل بنیادی 1 سپتامبر 2019 مدیر سایت 3333

تحلیل بنیادی شرکت ختور با بررسی تاثیر آخرین گزارشات بر وضعیت بنیادی 

تحلیل بنیادی سهم ختور (شرکت رادیاتور ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ختور (شرکت رادیاتور ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت رادیاتور ایران در سال 1341 با ظرفیت تولید سالانه 15 تا 30 هزار قطعه رادیاتور خودرو به عنوان اولین واحد صنعتی تولید‏کننده رادیاتور در کشور تاسیس شد.

در حال حاضر شرکت رادیاتور ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان رادیاتور خودرو و مبدل‏ های حرارتی در خاور میانه با سرمایه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال و خطوط تولیدی به مساحت 15,000 مترمربع و دیگر بخش ها از قبیل آزمایشگاه‏ ها، انبارها، تحقیقات، بازرگانی، اداری و مالی با مساحتی بالغ بر 31,000 مترمربع و با دارا بودن 350 نفر پرسنل متخصص، انواع مختلف رادیاتور‏های مسی _ برنجی و آلومینیومی و سیستم‏ های خنک کننده از بخاری اتومبیل تا مبدل عظیم حرارتی برای صنایع مختلف تولید می‏کند.

آخرین گزارشات شرکت ختور

آخرین گزارشات منتشر شده شرکت ختور در سامانه کدال

 

شرکت رادیاتور ایران گزارشات فصلی و ماهیانه خود را به شرح زیر در سامانه کدال درج نموده است . در ادامه این مقاله به بررسی تاثیر این گزارشات بر وضعیت بنیادی شرکت رادیاتور ایران می پردازیم .

آخرین گزارش فصلی شرکت ختور

آخرین گزارش فصلی شرکت ختور

گزارش فصلی (سه ماهه دوم سال 99) شرکت رادیاتور ایران با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 در سامانه کدال درج گردیده است .
این گزارش حاوی اطلاعات دوره 6 ماهه اول شرکت ختور بوده و در قالب صورتهای مالی شرکت منتشر شده است .

از میان صورتهای مالی میان دوره ای این شرکت، صورتحساب سود و زیان مهم ترین آنهاست. سود خالص گزارش شده در این صورتحساب مبنای بررسی های تحلیل بنیادی است و این سود در
فرمول های استراتژی های روند سودآوری و استراتژی کانسلیم قرار گرفته وارزیابی می گردد .

آخرین گزارش ماهیانه شرکت ختور

آخرین گزارش ماهیانه شرکت ختور

گزارش فعالیت شرکت رادیاتور ایران در آبان ماه سال 99 با عنوان گزارش فعالیت ماهیانه دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 نیز در سامانه کدال درج گردیده و قابل دسترسی است .
این گزارش به بیان میزان تولید و فروش شرکت در طول آبان ماه سال 1399  اختصاص داشته و در استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد .

 

استراتژی های تحلیل بنیادی

استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت ختور

استراتژی روند سودآوری (TTM) در تحلیل بنیادی شرکت ختور

نمودار مربوط به روند سودآوری شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور درحال صعود و رشد است .  تغییرات عدد TTM مبنای تشکیل این نمودار است .
همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می نمایید عدد TTM در شرکت ختور به بالاترین حد خود از سال 93 تاکنون رسیده است که عملکرد مناسبی در این قسمت از تحلیل بنیادی است .
در گزارش 3 ماهه دوم سال 1399، نمودار شرکت ختور به دو دوره صعود در این استراتژی رسیده و مورد تائید است.

ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری (TTM) شرکت باید در گزارش دوره آخر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد و درصد رشد گزارش آخر  حداقل 10% بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم ختور از نظر استراتژی روند سودآوری (TTM) درتحلیل بنیادی، دوره های صعودی داشته و در گزارش آخر درصد رشد مناسبی نسبت به گزارش ماقبل آخر خود داشته است و از این لحاظ استراتژی روند سودآوری تحلیل بنیادی مورد تائید است.

استراتژی کانسلیم شرکت ختور

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی شرکت ختور

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در گزارش سه ماهه آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 40 درصد رشد داشته باشد. این میزان رشد بر مبنای تورم سالانه کشور در نظر گرفته شده است ولی شما می توانید بر حسب نظر خود این درصد را بیشتر و یا حتی کمتر در نظر بگیرید .

همچنین شرکت مورد بررسی باید در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور از نظر استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی در آخرین گزارش خود 179 درصد رشد را ثبت نموده است و این گزارش از نظر میزان سود دوره ای در یکسال گذشته بهترین عملکرد بوده است . 
بنا بر بررسی های بعمل آمده در بخش استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی، شرکت ختور شرایط قابل قبول و مناسبی دارد .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

 

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم ختور

این استراتژی به بررسی و ارزیابی میزان فروش ماهیانه و فصلی و مشخصه های اصلی آن به شرح زیر می پردازد .

فروش کل ماهیانه شرکت ختور

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت رادیاتور ایران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده، میانگین فروش فصلی (سه ماهه جاری) خود را
نسبت به مدت مشابه در  سال قبل افزایش داده باشد.

همان طور که از نمودار فروش کل ماهیانه سهم ختور مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی این شرکت
به نسبت سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش داشته است .
و این در حالی است که در تمامی ماه های سپری شده در سال 99، میزان فروش ماهیانه بسیار بیشتر از ماه های مشابه در سال 98 بوده است .

از طرفی نیز میزان فروش کل شرکت ختور در 8 ماهه سال 99، تقریبا برابر با فروش کل سالیانه این شرکت در سال 98 بوده است .
این نشان می دهد شرکت ختور در مبحث فروش کل ماهیانه از سال 98 خود موفق تر عمل نموده است .
بنابراین شرکت ختور در عملکرد خود در بخش فروش کل ماهیانه و فصلی عملکرد موفق و قابل توجهی داشته است .
حال باید محصول استراتژیک شرکت رادیاتور ایران را مشخص کنیم و بعد از آن به بررس یروند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید مشاهده نمایید.

 

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ختور

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت ختور

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک ختور که محصول (انواع رادیاتور) است و
حدود 58 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود. در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت داراست .

هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر خواهد بود .
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است محصول (انواع رادیاتور) محصول استراتژیک در شرکت رادیاتور ایران است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

طبق نمودار فوق که از نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور به دست آمده است،
نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ختور نسبت به مدت مشابه سال قبل بطور کلی افزایش داشته است .
میزان افزایش نرخ فروش در تحلیل بنیادی باید در سه ماهه سال جاری نسبت به فصل گذشته در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد .
بنابراین شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور از فیلترهای تحلیل بنیادی در بخش استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ختور

تحلیلی که بر نمودار مربوط به میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت ختور می توان داشت این است که این نمودار در طول سال 99 نزولی و رو به کاهش نبوده است .
گرچه نمیتوان این نمودار را بصورت صعودی و افزایشی نیز دانست .
با این حال میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت ختور در اوایل سال 99 به نسبت سال 98 بیشتر بوده است ولی این برتری در ماه های میانه سال 99 حفظ نشده است .

تا جایی که میزان فروش محصول استراتژیک در مهر ماه و آبان ماه سال 99 کمتر از مدت مشابه در سال 98 بوده است .
با این شرایط باید گفت شرکت ختور در بخش میزان فروش محصول استراتژیک وضعیت مناسبی ندارد و از فیلترهای این بخش از تحلیل بنیادی عبور نمی نماید .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم ختور

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم ختور

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور به وابستگی متوسطی به گروه سهامداران حقوقی داشته است.

البته وابستگی قطعی را نمی توان در این سهم تشخیص داد زیرا در مقاطعی وابستگی به گروه سهامداران حقیقی و حقوقی تغییر کرده است .
در این باره بهتر است هنگام انجام تحلیل و درست قبل از خرید سهم
وضعیت وابستگی سهم شرکت موردنظر به گروه سهامداران حقیقی یا حقوقی را بررسی نمایید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودارهای تطبیقی شرکت ختور

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری شرکت ختور

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت رادیاتور ایران با نماد ختور مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ختور

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم ختور

همان طور که در روند قیمت سهم ختور مشاهده می کنید این شرکت بعد از شکست مقاومت خود درحال صعود است.
در واقع آخرین نقطه حمایتی این سهم از نقطه حمایتی قبلی بالاتر بوده و نشان از روند صعودی سهم دارد .
البته این که نمودار قیمت این سهم روند صعودی خود را ادامه داده و سطوح بالاتر برسی به عوامل مختلفی بستگی دارد .
دقیقا نمی توان مشخص نمود که روند این سهم به چه صورتی ادامه خواهد یافت .

نکته:

این سهم (ختور) بنیادی قوی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی بعد از برخورد به نقطه حمایتی در خال رشد است.
البته میزان و مدت درگیری سهم ختور در ناحیه زیر مقاومت روشن نیست ولی بهتر است روند این سهم را زیر نظر بگیرید .

نتیجه‌ گیری:

شرکت رادیاتور ایران با توانایی بالا در عرصه (خودرو و ساخت قطعات) کشور در بورس اوراق بهادار تهران است.
اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهم ختور را دارید، شرکت رادیاتور ایران در روند خود فعلا درحال صعود است.
از نظر تحلیل بنیادی، سهم ختور از هفت فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از شش فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید در نظر داشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ختور چه روندی داشته باشد.

اگر بنیاد سهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد قابل قبول سهم ختور در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده از استراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ختور) می توانید سرمایه ‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

این تحلیل بنیادی سهم ختور در تاریخ 1399/10/3 انجام ‌گرفته است و با ارائه گزارش جدید شرکت قابل ‌تغییر است.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد. 
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و
بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌ صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ختور و تمامی شرکت ‌های بازار بورس، فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین ‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: امیرحسین قربان زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. مهدی گفته؛
  10:16 2020/04/02

  ممنون دمتون گرم.ولی تحلیل ها را اقلا به ماه کنید اگر به روز نمیشود. ممنونم

  • مدیر سایت گفته؛
   12:04 2020/04/02

   باسلام واحترام
   مقاله تحلیل بنیادی بعلت تعداد زیاد سهام بازار سرمایه هروز یک سهم تحلیل وبررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: