تحلیل بنیادی سهم زمگسا 1398/06/29

دسته بندی :تحلیل بنیادی 20 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1917

تحلیل بنیادی سهم زمگسا

تحلیل بنیادی سهم زمگسا (شركت كشاورزی و دامپروری مگسال) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم زمگسا (شركت كشاورزی و دامپروری مگسال) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت كشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) در شهرستان قزوین – كیلومتر 15 جاده قدیم قزوین – آبیك، كیلومتر 6 جاده خاكعلی واقع گردیده است.

این شركت در سال 1349 تأسیس و در سال 1352 فعالیت خویش را در رشته فعالیتهای كشاورزی و دامپروری آغاز نموده است بطوریکه فعالیت آن در آغاز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تنها درزمینه پروار بندی ( پرورش دام وشتر ) و تولید غلات بوده است.

این شركت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس حكم دادگاه انقلاب  در سال 1364 مالكیت آن بنام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل و از سال 1365 تحت مدیریت بنیاد ، سرمایه گذاریهای زیر بنایی در بخش دامپروری خصوصاً احداث بزرگترین گاوداری شیری ( صنعتی ) و در بخش کشاورزی تولید علوفه و غلات و ارتقاء راندمانهای محصولات در واحد سطح و نصب سیستمهای آبیاری تحت فشار  در سطح 700 هکتار ، انجام پذیرفت  بطوریکه در حال حاضر این شرکت یكی از بزرگترین و موفق ترین شركتهای فعال در بخش كشاورزی و دامپروری در استان و حتی كشور    می باشد كه با استفاده از دانش روز در عرصه تولید بر كارآمدی كلیه منابع در اختیار خویش افزوده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی زمگسا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی زمگسا

شركت كشاورزی و دامپروری مگسال با نماد زمگسا در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته ولی نسبت به گزارش 12 ماهه 1397 درصد رشد کمتری داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم زمگسا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و سهم زمگسا فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی زمگسا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی زمگسا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 186 درصد و در گزارش ماقبل آخر 667 درصد سهم زمگسا رشد داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط  یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی زمگسا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی زمگسا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت كشاورزی و دامپروری مگسال می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم زمگسا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شركت كشاورزی و دامپروری مگسال را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی زمگسا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی زمگسا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و
محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (شیر) محصول استراتژیک در
شركت كشاورزی و دامپروری مگسال می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (شیر) در شركت كشاورزی و دامپروری مگسال خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی زمگسا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی زمگسا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک زمگسا که محصول، (شیر) می باشد و 60 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت
به ماه قبل خود،هیچ تغییری نداشته است و از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین شركت كشاورزی و دامپروری مگسال با نماد زمگسا از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی زمگسا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی زمگسا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت كشاورزی و دامپروری
مگسال با نماد زمگسا وابستگی خاصی نداشته است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی زمگسا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی زمگسا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگرشرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت كشاورزی و دامپروری مگسال
با نماد زمگسا مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش تاحدودی دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال زمگسا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال زمگسا

همان طور که در روند قیمت سهم زمگسا مشاهده می کنید این شرکت در حال اصلاح قیمت می باشد.

نکته:

این سهم (زمگسا) بنیاد متوسطی دارد و از نظررشد قیمتی بعد از صعودی که داشته هم اکنون در حال اصلاح قیمتی است.

نتیجه‌ گیری:

شركت كشاورزی و دامپروری مگسال با توانایی بالا در عرصه (کشاورزی و دامپروری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم زمگسا را دارید، شركت كشاورزی و دامپروری مگسال درروند خود درحال اصلاح قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم زمگسا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل) از سه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم زمگسا چه روندی داشته باشد.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم زمگسا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (زمگسا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم زمگسا در تاریخ 1398/6/29 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم زمگسا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: