نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم سهگمت

تحلیل بنیادی سهم سهگمت

تحلیل بنیادی سهم سهگمت (کارخانه سیمان هگمتان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم سهگمت (کارخانه سیمان هگمتان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

در عصر شکوفایی صنعت کشور و همگام با توسعه اقتصادی یکی از بزرگترین پرو‍ژه های صنعتی استان همدان با عنوان کارخانه سیمان هگمتان در تاریخ بیستم آبان ماه ۱۳۷۶ در یکصد کیلومتری شهر همدان در شهر قروه درجزین از توابع شهرستان رزن با ظرفیت تولید ۲۳۰۰ تن در روز و ۶۹۰،۰۰۰ تن کلینکر در سال به بهره برداری رسید.
در اسفند ماه ۱۳۸۱ در راستای اجرای برنامه سوم توسعه ۸۳ % سهام دولتی واگذار گردید.
با برنامه ریزی و پیگیری های به عمل آمده در تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۷ سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و برنامه اجرای دو طرح خط ۱  و احداث خط ۲، با هدف افزایش تولید و توسعه بازار در دستور کار قرار گرفت.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم سهگمت

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم سهگمت

کارخانه سیمان هگمتان با نماد سهگمت در روند سودآوری توانسته به دو دوره صعودی برسد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ روند صعودی ارائه کرده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم سهگمت ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و درصد رشد، برتری قابل قبولی نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و از این لحاظ تائید می گردد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

کارخانه سیمان هگمتان با نماد سهگمت از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود۳۴۹ درصد و در گزارش ماقبل خود ۳۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی کارخانه سیمان هگمتان می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم سهگمت مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک کارخانه سیمان هگمتان را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است سیمان داخلی (فله وپاکتی) محصول استراتژیک در کارخانه سیمان هگمتان می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش سیمان داخلی (فله وپاکتی) در کارخانه سیمان هگمتان خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک سهگمت که محصول سیمان داخلی (فله وپاکتی) می باشد و ۷۱ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین کارخانه سیمان هگمتان با نماد سهگمت از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند  و از این لحاظ تایید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم سهگمت

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید کارخانه سیمان هگمتان با نماد سهگمت به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم سهگمت

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم سهگمت

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMکارخانه سیمان هگمتان با نماد سهگمت مشاهده
می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم سهگمت

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم سهگمت

همان طور که در روند قیمت سهم سهگمت مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود را بعد از اصلاح قیمت
در نقطه حمایت شروع کرده  و موفق به شکست مقاومت تاریخی خود شده است.

نکته:

این سهم (سهگمت) بنیاد بسیارعالی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی  درحال رشدصعودی بعد از شکست
مقاومت تاریخی خود می باشد که با صف خرید چند میلیون حجم مواجه شده است.

پس دور از انتظار نیست که سهم سهگمت بتواند قیمت های جدیدی را ثبت کند.

نتیجه‌ گیری:

کارخانه سیمان هگمتان با توانایی بالا در عرصه (سیمان) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم سهگمت را دارید، کارخانه سیمان هگمتان درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم سهگمت ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازشش فیلتر عبور کرده است.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم سهگمت چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد بسیارعالی سهم سهگمت در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (سهگمت) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم سهگمت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم سهگمت و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا