نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم شکربن

تحلیل بنیادی سهم شکربن

تحلیل بنیادی سهم شکربن(شرکت کربن ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شکربن(شرکت کربن ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت کربن ایران (شکربن)

پس از مطالعاتی كه در جهت تأمين نياز دوده صنعتی مورد مصرف كارخانجات لاستيك سازی بعمل آمد مشخص گرديد ايجاد كارخانه كربن در كشور لازم و مقرون بصرفه مي باشد.

به همين مـنظورشركـت ملـي صنايـع پتروشيمی بـا مشاركـت بـانـك تـوسعـه صنعـت و معـدن بـا يـكی از صاحب نـام تـريـن كـارخـانـجـات تـوليـد كننده دوده صنعـتی آمـريـكـا يـعنـی شـركـت كـابـوت ( Cabot Corporation ) قراردادی منعقدنمود.


عمليات ساختمانی با نظارت مهندسين شركت ايراني و يك شركت آمريكايي بنام سيمون كاروز در سال ۱۳۵۱ در اهواز آغاز گرديد كه پس از اتمام كار ساختمانی و نصب ماشين آلات در دی ماه ۱۳۵۳ توليد خود را با ظرفيت ساليانه ۱۴ هزار تن آغاز نمود.

 در بدو توليد با توجه به كيفيت خوب و مرغوبيت محصول ، خيلی سريع توانست بازارهای داخلی كه عمده ترين آن كارخانجات تايرسازی بود را جذب نمايد .

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شکربن

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شکربن

شرکت کربن ایران با نماد شکربن یکی از سهام بورسی است که رشد داشته است.

سهم شکربن در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه نداده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت کربن ایران (شکربن) درآخرین گزارش خود، گزارش خوبی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه نداده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم شکربن ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، از ۲ گزینه فقط از یک گزینه مورد تایید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شکربن

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شکربن

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت کربن ایران با نماد شکربن ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته۴۶درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

اما در گزارش آخر خود بیشترین سود را ارائه نکرده است.

پس می‌توان گفت که سهم شکربن دربورس اوراق بهادارتهران از ۲ گزینه یک گزینه آن مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شکربن

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شکربن

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت کربن ایران می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد شکربن، دربورس توانسته است دراردیبهشت ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت کربن ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

 زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شکربن

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شکربن

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول دوده صنعتی در شرکت کربن ایران بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت کربن ایران ، (دوده صنعتی) می‌باشد.

نکته : شرکت کربن ایران تک محصول است ودوده صنعتی تنها محصول کارخانه می باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم شکربن دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (دوده صنعتی) در شرکت کربن ایران خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شکربن

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شکربن

نرخ فروش دوده صنعتی شرکت کربن ایران با نماد شکربن روند صعودی داشته است.

در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین گزارش را با گزارش ماه قبل بررسی می کنیم.

اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.

بنابراین سهم شکربن ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شکربن موردتایید قرار می‌گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شکربن

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شکربن

تغییر سهامداران عمده شرکت کربن ایران (شکربن)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، ولی تاحدودی روند مایل به حقیقی های سهم شکربن است.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم شکربن تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم شکربن بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شکربن

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم شکربن

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت کربن ایران با نماد شکربن مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شکربن

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شکربن

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت کربن ایران در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.

شرکت کربن ایران (شکربن) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شرکت کربن ایران با توانایی بالا در عرصه (دوده صنعتی) کشور است.

 اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شکربن را دارید، شرکت کربن ایران درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد امید است که سهم (شکربن) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد. البته دور از انتظار نیست این سهم نزولی بیشترداشته باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شکربن از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از ۴ فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم شکربن ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شکربن) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۸ انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.        

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران با نماد(شکربن) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا