تحلیل بنیادی سهم غگرجی

دسته بندی :تحلیل بنیادی 31 جولای 2019 مدیر سایت 2105

تحلیل بنیادی سهم غگرجی

تحلیل بنیادی سهم غگرجی(شرکت بیسکویت گرجی ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم غگرجی(شرکت بیسکویت گرجی ) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه                                                                                                                        
درباره شرکت بیسکویت گرجی (غگرجی)
سال تأسیس شرکت بیسکویت گرجی به دهه 40 خورشیدی یعنی سال 1340 بازمی گردد. این شرکت در حقیقت یک شرکت خانوادگی بوده و بنیان گذار آن مرحوم علی گرجی است که متاسفانه امروز در بین ما نیست.
این شرکت قبل از پیروزی انقلاب عضو بورس اوراق بهادار بود.
مرحوم گرجی کارخانه را در رباط کریم راه اندازی کرد که برخلاف حال حاضر که رباط کریم شهری بزرگ و صنعتی است آن روزها منطقه ای بود دور افتاده و محروم که تنها راه امرار معاش مردمش از کشاورزی بود.

گرجی علاوه بر این که خود در این محیط رشد کرده و توسعه یافته است خدمات متقابلی نیز به رشد و توسعه منطقه رباط کریم داشته است.
در طی سالهای پس از انقلاب افراد زیادی بودند که در شرکت بیسکویت گرجی پرورش یافته‌اند و خود پس از مدتی به دنبال تولید و تاسیس واحدهای صنعتی کوچک رفتند، به عبارتی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه گرجی به سمت تولید رفتند.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم غگرجی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم غگرجی
شرکت بیسکویت گرجی  
با نماد غگرجی یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری صعود داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم غگرجی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، تمامی صلاحیت ها را دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت بیسکویت گرجی  با نماد غگرجی ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 320 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
و در گزارش آخر سود کمتری را نسبت به گزارش ما قبل آخر در یک سال اخیر ساخته است.
و از نظر استراتژی کانسلیم فقط یکی از صلاحیت ها را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت بیسکویت گرجی  می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد غگرجی، دربورس اوراق بهادار تهران درتیر ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت بیسکویت گرجی  را مشخص کنیم
و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید بیسکویت ساده محصول استراتژیک در شرکت بیسکویت گرجی ، بیشترین تولید و فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت بیسکویت گرجی ، (بیسکویت ساده) محصول استراتژیک سهم غگرجی می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش بیسکویت ساده در شرکت بیسکویت گرجی  خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

 

همان طور که مشاهده می کنید شرکت بیسکویت گرجی  نرخ فروش افزایشی  برای این محصول داشته است
و از این لحاظ مورد تائید قرار می گیرد.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم غگرجی

تغییر سهامداران عمده شرکت بیسکویت گرجی (غگرجی)، تا حدود بسیار زیادی به حقیقی ها وابسته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم غگرجی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم غگرجی

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت بیسکویت گرجی با نماد غگرجی مشاهده می‌کنید تا حدود زیادی  وابستگی داشته است.

 

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم غگرجی

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت بیسکویت گرجی  دریک کانال صعودی قرار دارد

هم اکنون سهم غگرجی از نظر رشد قیمتی بعد از اصلاح کوتاهی که داشته است مجددا در حال صعودی شدن است.

نتیجه‌ گیری


شرکت بیسکویت گرجی با توانایی بالا در عرصه (بیسکویت) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم غگرجی را دارید، شرکت بیسکویت گرجی  درروند خود تغییر صعودی داشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم غگرجی از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از پنج  فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم غگرجی ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد می‌توانید با اطلاع از بنیاد تا حدودی خوب سهم غگرجی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (غگرجی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم غگرجی دربرسی روندمشهود است هم خرید از نقطه حمایت و هم شکست مقاومت صعود کرده است.
حال باید دید که سهم غگرجی می تواند با این گزارش تا حدودی خوب که ارائه داده به روند صعودی ادامه دهد و از این قله عبور کند؟
البته سهم غگرجی گزارش تاحدودی خوب ارائه کرده است
و دور از انتظار نیست که  در همین کانال صعودی به روند خود ادامه دهد.
این سهم (غگرجی) توانسته از شش فیلتر تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام ازپنج فیلتر عبور کند وبنیاد تاحدودی خوب دارد.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ1398/05/09انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت بیسکویت گرجی با نماد(غگرجی) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: