تحلیل بنیادی سهم لابسا

دسته بندی :تحلیل بنیادی 4 سپتامبر 2019 مدیر سایت 2312

تحلیل بنیادی سهم لابسا

تحلیل بنیادی سهم لابسا (شرکت  آبسال) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم لابسا (شرکت  آبسال) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت  آبسال در سال 1335 با نام ” شرکت لعاب ایران ” (سهامی خاص )  در شمال شرقی تهران تاسیس گردید.
و تا سال 1343 با تولید  محصولاتی  نظیر بشقاب ، کاسه ، متریال قوری ، ….. به فعالیت خود ادامه داد.
سپس از سال  1343  با تولید  اجاق گاز رومیزی ، اجاق گاز فر دار ، انواع بخاریهای گازسوز و نفت سوز و آبگرمکن گازی  به  جرگه  تولید کنندگان  لوازم خانگی  پیوست.
به دنبال  رشد کیفی و کمی شرکت و  افزایش  مداوم سرمایه  و  تولیدات نام شرکت در سال 1345 به اونیورسال
(سهامی خاص)  و در سال 1355 به اونیورسال(سهامی عام)  و در سال 1362 به آبسال (سهامی عام)  تغییر  یافت.
در حال حاضر  این شرکت با سرمایه بالغ بر  سیصدو شصت هزار میلیون ریال و حدود 745 نفر پرسنل کارآمد 62 سال  فعالیت  درخشان خود را سپری می نماید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم لابسا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم لابسا

شرکت  آبسال با نماد لابسا در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال ۱۳۹7 از تولید زیان خارج شده وبه سود سازی رسیده ودر آخرین گزارش، 3 ماهه 98 به دو دوره صعود رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم لابسا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است ولی در گزارش آخر درصد رشد هیچ برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر ندارد و فقط سهم لابسا یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم لابسا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم لابسا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 618 درصد ودرگزارش ماقبل آخر816 درصد رشد داشته که از 25 درصد مد نظر بیشتراست و سود بیشتری را درمقایسه با یک سال مالی اخیر ساخته وتمامی شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم لابسا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم لابسا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت  آبسال می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم لابسا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت  آبسال را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم لابسا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم لابسا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که
بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است انواع کولر آبی محصول استراتژیک در شرکت  آبسال می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع کولر آبی در شرکت  آبسال خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم لابسا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم لابسا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک لابسا که محصول، انواع کولر آبی می باشد و 60 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت  آبسال با نماد لابسا از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم لابسا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم لابسا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت  آبسال با نماد لابسا تا حدودی به حقوقی ها وابستگی داشته است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم لابسا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم لابسا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت  آبسال با نماد لابسا مشاهده می‌کنید
وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم لابسا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم لابسا

همان طور که در روند قیمت سهم لابسا مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح روند درحال رنج قیمتی می باشد.

نکته:

این سهم (لابسا) بنیاد خوبی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی بعد ازاصلاح روند درحال رنج می باشد.
سهم لابسا با این بنیاد خوب برای صعود نیاز به حمایت بیشتری از سهامداران حقوقی خود دارد.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت  آبسال با توانایی بالا در عرصه (تولید لوازم خانگی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم لابسا را دارید، شرکت  آبسال درروند خود فعلا درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم لابسا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازپنج فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم لابسا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم لابسا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (لابسا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم لابسا در تاریخ 1398/6/13 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.
و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم لابسا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده


مطالب زیر را حتما بخوانید:

 1. حسن گفته؛
  14:40 2019/09/05

  سلام، مقاله بسیار خوبی است. بنده تازه وارد مباحث بورس شده ام، سن بورسی من حدود یک هفته است، فعلا نظر تخصصی نمیتونم بدم ولی از این مقاله اطلاعات عالی ایی کسب کردم.
  با تشکر از تهیه کننده محترم.

 2. امیرحسین گفته؛
  14:05 2019/09/13

  این تحلیل ها حرفه ای و ای کاش مقایسه ای هم با اخرین ابدیت ها داشته باشد ولی درکل خوب است وارامش را درانتخاب سهم به خریدار میدهد

  • مدیر سایت گفته؛
   12:39 2019/09/14

   باسلام و احترام
   در صورت وجود داشتن تحلیل قبلی در سایت، حتما مورد گفته شده در تحلیل های بعدی انجام خواهد گرفت.

 3. یاسر گفته؛
  16:41 2020/04/22

  خدا قوت

  • مدیر سایت گفته؛
   14:16 2020/04/23

   باسلام و احترام
   باتشکر از لطف شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: