final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم مادیرا

دسته بندی :تحلیل بنیادی 23 ژوئن 2019 مدیر سایت 1710

تحلیل بنیادی سهم مادیرا

تحلیل بنیادی سهم مادیرا(شرکت ماشین‌های اداری ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام
تحلیل بنیادی سهم مادیرا(شرکت ماشین‌های اداری ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره شرکت ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)
گروه ماشین‌های اداری ایران با نام اختصاری گروه مادیران یا مادیران یک شرکت خصوصی ایرانی است که تولید، فروش و خدمات پس از فروش تلویزیون، مانیتور، تبلت، گیرنده دیجیتال، لوازم خانگی، دستگاه‌های اداری، رایانه‌ای، و بانکی را انجام می‌دهد.
این شرکت بزرگترین شرکت در زمینه فعالیت خود در ایران است.
در حالی که کسب و کار اصلی مادیران لوازم الکترونیکی مصرفی است، مادیران صنایع بسیاری را از لوازم خانگی گرفته تا زیست تخریب پذیر، پلاستیک، سرمایه‌گذاری ساختمانی، و بسیاری دیگر را نیز در بر می‌گیرد.
گروه مادیران در سال 1343 تحت عنوان ”شرکت امیری و شرکاء“ بنیان‌گذاری شد.
در سال 1343 یکسال پس از تأسیس مرکز ماشین‌های اداری ایران، شرکت موفق به دریافت نمایندگی انحصاری برند اولیوتی و ماشین حساب‌های الکترونیکی شارپ شد.
در آن زمان، ماشین حساب‌های شارپ در رده اولین ماشین حساب‌های الکترونیکی پیشرفته در سرتاسر دنیا به‌شمار می‌رفت.
دریافت نمایندگی انحصاری دستگاه‌های سکه و پول شمار بانکی De La Rue در آن دوره از دیگر موفقیت‌های این شرکت به‌شمار می‌رفت.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

 استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم مادیرا
شرکت ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا یکی از سهام بورسی است که رشد زیاد داشته است.
سهم مادیرا در گزارش آخر خود تاحدودی عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.
شرکت ماشین‌های اداری ایران (مادیرا) درآخرین گزارش خود توانسته سودآوری خوبی داشته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم مادیرا ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

 استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم مادیرا
در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.
همچنین دردو گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته637درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
پس می‌توان گفت که سهم مادیرا دربورس اوراق بهادارتهران شرایط کانسلیم را دارد.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

 استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم مادیرا
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت ماشین‌های اداری ایران می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد مادیرا، دربورس توانسته است درخرداد 98 بیشترین فروش کل ماهیانه رامحقق کند.
و از این لحاظ تائید می‌شود.
حال باید محصول استراتژیک شرکت ماشین‌های اداری ایران را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

 محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم مادیرا
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصولات نمایشی درشرکت ماشین‌های اداری ایران بیشترین درصد تولید را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت ماشین‌های اداری ایران ، (محصولات نمایشی) می‌باشد.
تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم مادیرا دربورس دارد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (محصولات نمایشی) در شرکت ماشین‌های اداری ایران خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

 نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مادیرا
نرخ فروش محصولات نمایشی شرکت ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا روند نزولی داشته است.
که ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم مادیرا موردتایید قرار نمی‌گیرد.
نکته : نرخ فروش محصولات نمایشی وابستگی بسیارزیادی به نوسانات قیمتی ارز(دلار) دارد، درنتیجه قیمت ارز روی نرخ فروش تاثیربسیارزیادی دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم مادیرا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم مادیراتغییر سهامداران عمده شرکت ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم مادیرا روند خود را دارد.
هیجانات ناشی ازخبرروی سهم مادیرا تاثیربسزایی داشته است.
همچنان عرضه و تقاضا در سهم مادیرا بیشترین تاثیرراداشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم مادیرا

 نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهم مادیرا
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش های خود دارد.
بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.
که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم مادیرا

 نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم مادیرا
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت ماشین‌های اداری ایران در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.
شرکت ماشین‌های اداری ایران (مادیرا) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

نتیجه‌گیری

شرکت ماشین‌های اداری ایران با توانایی بالا در عرصه (لوازم الکترونیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم مادیرا را دارید، شرکت ماشین‌های اداری ایران درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد امید است که سهم (مادیرا) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم مادیرا از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
سهم مادیرا بنیادی خوبی دارد. و در این تاریخ توسط نرم افزار دایره طلایی سهام تایید می شود.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال  روی سهم (مادیرا) سرمایه‌گذاری کنید.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود، برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 2/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت ماشین‌های اداری ایران با نماد(مادیرا) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. علیپور گفته؛
    14:26 2019/12/23

    ممنون از شما . واقعا همونی بود که می خواستم،کامل و بدون نقص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: