تحلیل بنیادی سهم وساخت

دسته بندی :تحلیل بنیادی 3 سپتامبر 2019 مدیر سایت 2073

تحلیل بنیادی سهم وساخت

تحلیل بنیادی سهم وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم وساخت (شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( سهامي عام ) در تاریخ 1375/04/04 تحت شماره 122539 در اداره ثبت شرکتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسیده است.
هدف از تاسیس شرکت جذب سرمایه ها و تجهیز پس اندازها به طور مستقیم و انبوه سازی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچنین راه یابی به بازار بورس اوراق بهادار بطوریکه این مهم در تاریخ 1377/02/28محقق گردیده است.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم وساخت

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم وساخت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با نماد وساخت در روند سودآوری درحال تولید زیان می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال ۱۳۹8 ادامه روند تولید زیان است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم وساخت ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، در حال تولید زیان می باشد و هیچ یک از شرایط این استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم وساخت

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم وساخت

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید شرکت در گزارش آخر منفی 58 – درصد رشد زیان داشته است.
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران درحال تولید زیان می باشد و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم وساخت

 

به دلیل اینکه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با نماد وساخت تولیدی نیست وفروش کل ماهیانه ندارد نمی شود توان تعدیل را محاسبه کرد.

نکته: فقط در یک صورت می شود توان تعدیل را برای شرکتهای سرمایه گذاری محاسبه کردکه در ذیل پاراگراف به برخی از آن ها اشاره شده است.

1-باید به سرمایه گذاری های شرکت اشراف کامل داشته باشیم.
2-باید به توان تعدیل تمامی شرکت ها یا موسسه هایی که درآن ها سرمایه گذاری شده است دست پیدا کنیم.
3-بعد از بررسی این موارد که خلاصه ای از استراتژی توان تعدیل بود با محاسبه همه موارد به توان تعدیل خواهیم رسید.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم وساخت

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم وساخت

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
با نماد وساخت به هیچ گروهی وابستگی نداشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم وساخت

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم وساخت

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با نماد وساخت مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی را به گزارش  نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وساخت

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وساخت

همان طور که در روند قیمت سهم وساخت مشاهده می کنید این شرکت رشد صعودی داشته است.

نکته:

این سهم (وساخت) بنیاد ضعیفی دارد و لی از نظررشد قیمتی در یک روند صعودی می باشد.
وتنها دلیل صعود برای این سهم عرضه وتقاضا بوده است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم وساخت را دارید، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران درروند خود فعلا درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وساخت از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMوکانسلیم)ازهیچ فیلتری عبور نکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وساخت چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم وساخت در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (وساخت) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم وساخت در تاریخ 1398/6/12انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وساخت و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: