نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم چفیبر

تحلیل بنیادی سهم چفیبر

تحلیل بنیادی سهم چفیبر (شرکت تولید فیبر ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم چفیبر (شرکت تولید فیبر ایران) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت تولید فیبر ایران در سال ۱۳۴۱ با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تا ۳۰ هزار قطعه رادیاتور خودرو به عنوان اولین واحد صنعتی تولید‏کننده رادیاتور در کشور تاسیس شد.
شرکت تولید فیبر ایران (فیبر رویال) یک شرکت سهامی عام است که در سال ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
در سال ۱۳۵۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با نماد چفیبر در بازار دوم بورس مورد معامله قرار گرفته است. فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تولید انواع ورق فیبر در ابعاد و ضخامت های مختلف، روکش کردن انواع ورق فیبر و  MDF  و نیز واردات و صادرات انواع محصولات چوبی می باشد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم چفیبر

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم چفیبر

شرکت تولید فیبر ایران با نماد چفیبر در روند سودآوری درحال کاهش تولید زیان می باشد.
در گزارش ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ به کاهش تولید زیان رسیده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم چفیبر ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، هیچ صعودی نداشته و هیچ یک از شرایط این استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
باتوجه به اینکه شرکت فیبرایران درحال تولید زیان می باشد درصد پیشرفت کانسلیم محاسبه نمی گردد، ولی روند شرکت فیبرایران امیدبخش است وتوانسته از تولید زیان خود کم کند.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت تولید فیبر ایران می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم چفیبر مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت تولید فیبر ایران را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.
زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است فیبر ورق محصول استراتژیک در شرکت تولید فیبر ایران می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش فیبر ورق در شرکت تولید فیبر ایران خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک چفیبر که محصول، فیبر ورق می باشد و ۱۰۰ درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت تولید فیبر ایران با نماد چفیبر از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم چفیبر

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت تولید فیبر ایران با نماد چفیبر به حقوقی ها وابستگی داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم چفیبر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم چفیبر

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت تولید فیبر ایران با نماد چفیبر
مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم چفیبر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم چفیبر

همان طور که در روند قیمت سهم چفیبر مشاهده می کنید این شرکت موفق به عبور
از مقاومت خود شده و درحال صعود است.

نکته:

این سهم (چفیبر) بنیادی ضعیفی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی بعد از شکست مقاومت رشد خوبی داشته است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت تولید فیبر ایران با توانایی بالا در عرصه (فیبر ورق) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم چفیبر را دارید، شرکت تولید فیبر ایران درروند خود فعلا درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم چفیبر ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدو فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم چفیبر چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم چفیبر در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (چفیبر) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم چفیبر در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم چفیبر و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا