تحلیل بنیادی سهم چکاوه

دسته بندی :تحلیل بنیادی 6 جولای 2019 مدیر سایت 1540

تحلیل بنیادی سهم چکاوه


تحلیل بنیادی سهم چکاوه(شرکت صنایع كاغذسازی كاوه) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مقدمه

درباره شرکت صنایع كاغذسازی كاوه (چکاوه)
شركت صنایع كاغذسازی وداد در تاریخ 17 فروردین 1367 با شماره 69332 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 13 تیر1369 نام شركت به صنایع كاغذسازی كاوه (سهامی خاص) تغییر یافت.
و موضوع در آگهی در روزنامه رسمی شماره 13232 مورخ 20 مرداد 1369 درج شده است.
در تاریخ 18 دی 1375 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده، شخصیت حقوقی شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل یافته است.
در تاریخ 24 بهمن 1375 شركت صنایع كاغذسازی كاوه در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
و پس از طی مراحل پذیرش در تاریخ 21 اردیبهشت 1376 نام شركت به عنوان دویست و پنجاه و چهارمین شركت پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه كاغذ و محصولات كاغذی درج شده است.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم چکاوه


شرکت صنایع كاغذسازی كاوه با نماد چکاوه یکی از سهام بورسی است که در روند سودآوری در حال تولید زیان است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
شرکت صنایع كاغذسازی كاوه (چکاوه) درآخرین گزارش خود، زیان تولید کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم چکاوه ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، رد صلاحیت شده است.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم چکاوه


در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت صنایع كاغذسازی كاوه با نماد چکاوه ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس 18- درصد نزول نسبت به مدت مشابه سال قبل زیان داشته است.
سهم چکاوه صلاحیت های کانسلیم را ندارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی چکاوه

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی چکاوه
در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت صنایع كاغذسازی كاوه می‌پردازیم.
همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد چکاوه، دربورس اوراق بهادار تهران درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی خیلی بیشتر را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
حال باید محصول استراتژیک شرکت صنایع كاغذسازی كاوه را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم چکاوه

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم چکاوه
همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید کاغذ قهوه ای در شرکت صنایع كاغذسازی كاوه ،بیشترین فروش را دارد.
بنابراین محصول استراتژیک شرکت صنایع كاغذسازی كاوه ، (کاغذ قهوه ای) می‌باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (کاغذ قهوه ای) در شرکت صنایع كاغذسازی كاوه خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم چکاوه

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم چکاوه
همان طور که مشاهده می کنید شرکت صنایع كاغذسازی كاوه بیشترین نرخ فروش این محصول را داشته است.
و هم اکنون با روندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم چکاوه ادامه دارد.
نکته:دراستراتژی تحلیل بنیادی با استفاده از توان تعدیل می توان گزارش آینده سهم را تاحدودی پیش بینی کرد.
پس دور از انتظار نیست که سهم چکاوه با این توان تعدیل عالی بتواند تولید زیان خود را کاهش داده وبه سمت تولید سود گام بردارد.
البته گزارش ماه آینده سهم چکاوه تا حدودی مشخص می کند که چه روندی خواهد داشت.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم چکاوه

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم چکاوه
تغییر سهامداران عمده شرکت صنایع كاغذسازی كاوه (چکاوه)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
سهم چکاوه روند خود را دارد،البته تاحدودی معامله حقیقی های سهم در روند تاثیر بیشتری گذاشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم چکاوه


همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت صنایع كاغذسازی كاوه با نماد چکاوه مشاهده می‌کنید تا حدودی کمی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد و بعضی مواقع برخلاف جهت بوده است .

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم چکاوه

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم چکاوه
همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت صنایع كاغذسازی كاوه بعد از صعودی که در ماه های گذشته داشته درگیر روند اصلاح قیمت شده است.

نتیجه‌گیری

شرکت صنایع كاغذسازی كاوه با توانایی بالا در عرصه (کاغذ) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم چکاوه را دارید، شرکت صنایع كاغذسازی كاوه در روند قیمتی خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم چکاوه در حال اصلاح روند قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم چکاوه از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از دو فیلتر عبور کند.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.
حالا که سهم چکاوه ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با نادیده گرفتن شرایط TTMو کانسلیم در تحلیل بنیادی.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (چکاوه) سرمایه‌گذاری کنید.

نکته: سهم چکاوه دربرسی روند مشهود است هر گاه که صعودی عالی داشته است مدت زیادی بعد از اصلاح روند قیمتی دریک محدوده ساکن شده یا اینکه صعودی آرام داشته است.
پس می توان گفت بهترین استراتژی های تکنیکال از زمان شکست مقاومت بوده و سودی عالی برای سهامدار محقق نموده است.
نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.
این تحلیل بنیادی در تاریخ 15/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت صنایع كاغذسازی كاوه با نماد(چکاوه) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: