تحلیل بنیادی سهم کسرام

دسته بندی :تحلیل بنیادی 28 آگوست 2019 مدیر سایت 3175

تحلیل بنیادی سهم کسرام

تحلیل بنیادی سهم کسرام (کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کسرام (کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

 

کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده چینی بهداشتی و با بهره مندی از تکنولوژی پیشرفته جهانی و بکار گیری توان بالقوه بخشهای طراحی،هنری،خلاقیت،تکنیک، آزمایشگاه ها و بخش ویژه کنترل کیفی در زمینه تولید و ساخت انواع قطعات چینی بهداشتی در حاشیه جنوب شرقی تهران در سال 1346 توسط متخصصان ایتالیایی احداث گردید.

توان تولیدات وسیع و گوناگون در مدل های متنوع از قبیل روشویی کابینتی ، توالت های فرنگی ، زیر سنگی،توالت های زمینی (ایرانی)و انواع روشویی و پایه در سایزهای مختلف در این واحد بزرگ 14200 تن بوده که با شعار کیفیت رمز ماندگار یست عرضه به بازارهای داخلی به کشورهای مختلف صادر نماید.
افتخارات این واحد بزرگ تولیدی ، اتکا به دانش فنی روز و نگرش به آخرین تحولات صنایع چینی بهداشتی جهان و دریافت چندین لوح و انتخاب واحد نمونه از طرف وزارت صنایع و معادن ایران و واحد نمونه صادراتی بوده که توانسته با حضوری مداوم در عرصه بازارهای داخلی و خارجی محصولات خود را ارائه نماید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم کسرام

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم کسرام

کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با نماد کسرام در روند سودآوری درحال تولید زیان می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال ۱۳۹8 از تولید زیان خود کم کرده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم کسرام ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، هیچ صعودی نداشته و تولید زیان داشته است.
و هیچ یک از شرایط این استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کسرام

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم کسرام

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با نماد کسرام از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود22درصد و در گزارش ماقبل خود منفی 1124- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد کمتر است و از این لحاظ تایید نمی شود.
به دلیل اینکه درصد رشدسهم کسرام قابل قبول نیست، سودگزارش آخر محاسبه نمی گردد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کسرام

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم کسرام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم کسرام مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام را مشخص کنیم و بعد ازآن
به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کسرام

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم کسرام

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است انواع توالت محصول استراتژیک در کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام می باشد.
در ادامه به بررسی روند نرخ فروش انواع توالت در کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام خواهیم پرداخت.


دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کسرام

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم کسرام

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کسرام که محصول، انواع توالت می باشد و 66 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با نماد کسرام از هر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند  و از این لحاظ تایید می شود.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کسرام

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم کسرام

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با نماد کسرام تاحدودی به حقیقی ها وابستگی دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کسرام

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم کسرام

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.

اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMکارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با نماد کسرام مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی به گزارش نداشته است.

 

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کسرام

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم کسرام

همان طور که در روند قیمت سهم کسرام مشاهده می کنید این شرکت صعود قیمتی خود
را بعد از شکست مقاومت سهم داشته ولی  با پیوت برگشتی روبرو شده.

نکته:

این سهم (کسرام) بنیاد ضعیفی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی   بعد از شکست مقاومت
خود باپیوت برگشتی اصلاح قیمت شده است.

نتیجه‌ گیری:

کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام با توانایی بالا در عرصه (چینی بهداشتی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کسرام را دارید، کارخانه چینی بهداشتی پارس سرام درروند خود موفقیت خاصی نداشته است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کسرام ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازدوفیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کسرام چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم کسرام در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کسرام) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم کسرام در تاریخ 1398/6/6 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.

و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کسرام و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: