final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی کسعدی 1398/08/06

دسته بندی :تحلیل بنیادی 28 اکتبر 2019 مدیر سایت 1685

تحلیل بنیادی کسعدی

تحلیل بنیادی سهم کسعدی (شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم کسعدی (شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي در سال 1339 هجری شمسی در زمینی به مساحت 36 هکتار در شهر ری فعالیت خود را آغاز و در چهاردهم اسفند ماه 1340 با شماره ثبت 8114 در قالب شركت كارخانجات كاشي و سراميك
سعدي در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

این کارخانه در زمره قدیمی ترین کارخانه های کاشی در ایران است که با تولید کاشی دیوار و کف
در بازار حضور مستمر داشته است.

قدمت این کارخانه و اصالت برند آن باعث شده تا خاطرات خوبی از محصولات این برند در ذهن مردم نقش
بسته و طرح های این کاشی هنوز در ابنیه ساختمان های قدیمی شهرهای مختلف چشم نوازی می کند.

 

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کسعدی

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی کسعدی

شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي با نماد کسعدی در روند سودآوری به دو دوره صعود رسیده است.
در گزارش 6 ماهه سال ۱۳۹8صعود با درصد رشد کمتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است. ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد
رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم کسعدی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام، فقط یکی ازشرایط دراین استراتژی را دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کسعدی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی کسعدی

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم. بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش
آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 151 درصد و در گزارش ماقبل آخر232 درصد سهم کسعدی رشد داشته است، ولی درگزارش آخر خود سود کمتری را در چهار دوره اخیر ساخته
و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کسعدی

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی کسعدی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  می‌پردازیم. بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد. همان طور که از نمودارسهم کسعدی مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمهرماه ۹۸ نسبت به مهرماه ۹۷داشته است.

بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد. حال باید محصول استراتژیک شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم. محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات،دراستراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کسعدی

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی کسعدی

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم. زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (کاشی کف) محصول استراتژیک در شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  می باشد.در ادامه به بررسی روندنرخ فروش (کاشی کف) در شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  خواهیم پرداخت.

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کسعدی

نرخ فروش در تحلیل بنیادی کسعدی

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک کسعدی که محصول، (کاشی کف) می باشد و90درصد درآمد را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مهرماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي با نماد کسعدی ازهر دو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل
عبور می کند.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کسعدی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی کسعدی

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي با نماد کسعدی به هیچ گروهی وابستگی  خاصی ندارد.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کسعدی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی کسعدی

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  با نماد کسعدی مشاهده می‌کنید دربلند مدت وابستگی داشته است.

 

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کسعدی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کسعدی

همان طور که در روند قیمت سهم کسعدی مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.

نکته:

کسعدی بنیاد خوبی دارد و بعد از اصلاح قیمت حمایت شده و امید به صعود بسیار زیاد می باشد.

نتیجه‌ گیری:

شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي  با توانایی بالا در عرصه (کاشی و سرامیک) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم کسعدی را دارید، شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي درحال اصلاح قیمت است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم کسعدی ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازچهارفیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم کسعدی چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیادخوب سهم کسعدی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (کسعدی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم کسعدی درتاریخ 1398/8/6 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم کسعدی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

        

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: