نرم افزار دایره طلایی سهام

بهترین سهام سال1400

تحلیل بنیادی پردیس

تحلیل بنیادی پردیس ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی پردیس مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه …

تحلیل بنیادی پردیس ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ Read More »

تحلیل بنیادی ساذری

تحلیل بنیادی ساذری ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی ساذری مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه …

تحلیل بنیادی ساذری ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ Read More »

تحلیل بنیادی سباقر

تحلیل بنیادی سباقر ۱۴۰۰/۰۲/۰۳

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی سباقر   مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه …

تحلیل بنیادی سباقر ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ Read More »

تحلیل بنیادی سنوین

تحلیل بنیادی سنوین ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی سنوین مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی سنوین ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ Read More »

تحلیل بنیادی تاپیکو

تحلیل بنیادی تاپیکو ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی تاپیکو مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی تاپیکو ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ Read More »

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (نگین، گوهر، کاریس)

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (نگین، گوهر، کاریس) این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و حجم معاملات به پایین ترین حد ممکن رسیده است. تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی به ندرت جوابگوی این وضع بازار سرمایه می باشد. از …

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ Read More »

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (اعتماد، ثروتم، زر)

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (اعتماد، ثروتم، زر) ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (اعتماد، ثروتم، زر) این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و حجم معاملات به پایین ترین حد ممکن رسیده است. تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی به ندرت جوابگوی این وضع بازار سرمایه می باشد. از طرفی سرمایه …

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (اعتماد، ثروتم، زر) ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ Read More »

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صنوین، کاردان، فیروزه)

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صنوین، کاردان، فیروزه) این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و حجم معاملات به پایین ترین حد ممکن رسیده است. تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی به ندرت جوابگوی این وضع بازار سرمایه می باشد. از طرفی سرمایه …

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ Read More »

تحلیل بنیادی وآفری

تحلیل بنیادی وآفری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان تحلیل بنیادی وآفری مقدمه چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟ این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود. در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و …

تحلیل بنیادی وآفری ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ Read More »

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صایند، آگاس، افق ملت)

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام همراه با تست رایگان وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری (صایند، آگاس، افق ملت) این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و حجم معاملات به پایین ترین حد ممکن رسیده است. تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی به ندرت جوابگوی این وضع بازار سرمایه می باشد. از طرفی …

وضعیت بنیادی صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ Read More »

اسکرول به بالا