تحلیل بنیادی عملکرد شهریور ۹۹ شرکت فولاد

تحلیل  بنیادی عملکرد شهریور ۹۹ شرکت فولاد ( فولاد مبارکه اصفهان ) آخرین گزارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد ، که گزارش عملکرد تولید و فروش ماهیانه این شرکت منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۹ است در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ در سامانه کدال منتشر شده است به شرح زیر می باشد . دراین مقاله …

تحلیل بنیادی عملکرد شهریور ۹۹ شرکت فولاد Read More »