تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت افق (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت افق (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت افق در این مقاله به تحلیل و بررسی آخرین گزارش منتشر شده از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد افق که با نام گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در سامانه کدال درج گردیده است …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت افق (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ Read More »