تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس)

تحلیل بنیادی گزارش شهریور ۹۹ بپاس

 تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس) دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی گزارش شهریور ۹۹ بپاس گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مربوط به گزارشات فصلی این شرکت و استخراج شده از صورتهای مالی میان دوره ای این شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در …

تحلیل بنیادی گزارش شهریور ۹۹ بپاس Read More »