تحلیل بنیادی آخرین گزارش سه ماهه دوم 99 شرکت کچاد

دسته بندی :تحلیل بنیادی 18 اکتبر 2020 مدیر سایت 1182

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد)

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد)

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کچاد سه ماهه دوم 99

آخرین گزارش شرکت کچاد با عنوان صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه این شرکت منتهی به 1399/06/31 در تاریخ 1399/07/25 در سامانه کدال درج گردیده است و شامل اطلاعات این شرکت در شش ماهه اول فعالیت آن در سال مالی 99 می باشد به شرح زیر است .

تحلیل بنیادی گزارش سه ماهه دوم سال 99 شرکت کچاد

آخرین گزارش کچاد مندرج در سایت کدال

لازم به ذکر است آخرین گزارش شرکت کچاد سه ماهه دوم 99 شامل 3 برگ صورتهای مالی مختلف است که در این مقاله هم به جهت اهمیت و هم به جهت رعایت اختصار فقط صورتحساب سود و زیان این شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

صورتحساب سود و زیان شرکت چکاپا

صورتحساب سود و زیان شرکت چکاپا

در این گزارش لازم است شرکتها تمامی اطلاعات موجود درباره ارقام و اقلام درآمد و هزینه های خود را به ترتیبی خاص بیان کنند . دراین گزارش پس از کسر جمع کل هزینه ها از جمع کل درآمد های شرکت میزان سود عملکردی شرکت مورد بررسی در مدت مورد بررسی به دست می آید . از این طریق سودسازی و یا احیانا زیان سازی هر شرکت را می توان فهمید .

همانطور که در گزارش سود و زیان شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد کچاد مشخص است این شرکت در مدت فعالیت خود در شش ماهه اول سال مالی 1399 موفق به کسب سود از فعالیت های خود شده است .
لازم به ذکر است سود گزارش شده در صورتحساب سود و زیان این شرکت در شش ماهه اول سال 99 بصورت تجمیعی و متعلق به کل دوره یاد شده است و برای محاسبات روند سودآوری و استراتژی کانسلیم لازم است این مبلغ سود به ترتیب مشخصی و طی محاسبات خاص خود برای استراتژی های پیش گفته بصورت خالص در نظر گرفته شود .

استراتژی روند سود آوری شرکت کچاد

استراتژی روند سود آوری شرکت کچاد

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی روند سودآوری + توضیحات لازم

تحلیل بنیادی آخرین گزارش سه ماهه دوم 99 شرکت کچاد که در بالا بحث آن رفت در قالب استراتژی روند سود آوری شرکت کچاد قابل محاسبه و ارائه است .
دراین استراتژی طبق تعریف جهانی استراتژی روند سودآوری یا (TTM) سود گزارش شده شرکت در قالبی خاص محاسبه می شود و نمودار روند سودآوری شرکت گویای توانایی شرکت برای ادامه سودآوری خود می باشد.

در شرکت کچاد نیز طبق آنچه در عکس فوق مشاهده می کنید ، این شرکت توانسته است روند سودآوری خود را در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ماه سال 99 نسبت به ماه های قبلی فعالیت خود بهبود بخشیده و روند صعودی به آن بدهد .

استراتژی کانسلیم در شرکت کچاد

استراتژی کانسلیم در شرکت کچاد

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی کانسلیم + توضیحات تکمیلی

گزارش فعالیت شش ماهه سال 99 شرکت کچاد و نیز مبلغ سودی که در صورتحساب سود و زیان این شرکت گزارش شده است باعث تاثیر گذاری بر استراتژی کانسلیم و تکمیل و پیشبرد جدول این استراتژی نیز می شود.
در واقع سود منعکس شده در گزارش این شرکت پس از اینکه بصورت سود خالص در فعالیت دوره سه ماهه دوم محاسبه گردید در جدول کانسلیم این شرکت درج می شود .

همانطور که در جدول استراتژی کانسلیم شرکت کچاد در تصویر فوق می بینید ، این شرکت از نظر استراتژی کانسلیم نیز وضعیت مناسبی دارد زیرا توانسته است استانداردهای لازم جهت عبوراز فیلتر این استراتژی را کسب نماید .

استراتژی توان تعدیل شرکت کچاد

استراتژی توان تعدیل شرکت کچاد

مقاله کوتاه و کاربردی استراتژی توان تعدیل + توضیحات تکمیلی

در این استراتژی که شاید اهمیت بالاتری از 2 استراتژی قبلی داشته باشد ، عملکرد شرکت ها از نظر میزان رشد و افزایش فروش و مولفه های آن در شرکت مورد نظر و در دوره مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .این استراتژی دارای چند بخش مختلف است که در ادامه این مقاله به آن پرداخته خواهد شد .

بخش اول این استراتژی فروش ماهیانه شرکت کچاد است . طبق آنچه از تصویر فوق مشهود است این شرکت در فروش ماهیانه خود در سه ماهه دوم سال 99 موفق به افزایش میانگین فروش خود در کل محصولات شده است .
این شرکت بیشتر در مرداد و شهریور ماه موفق به رشد میزان فروش خود به میزان چندین برابر مبلغ آن در دوره های مشابه سال قبل شده است .

میانگین فروش ماهیانه تجمیعی شرکت کچاد نیز حکایت از رشد میانگین فروش تجمیعی این شرکت در طول سال 99 دارد .

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کچاد

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کچاد

هر شرکتی بسته به نوع فعالیت خود یکی از محصولات را به نسبت بیشتری تولید می کند .
علت آن نیز ممکن سود بالای فروش محصول موردنظر یا دستیابی به محصول منحصر به فرد در آن شرکت باشد .
بهرحال در هر دوره فعالیت هر شرکت محصولی که بیشترین سهم از فروش را به خود اختصاص داده باشد
محصول استراتژیک قلمداد شده و تحلیل بررسی درباره فروش آن محصول انجام میگیرد .
در شرکت کچاد نیز محصول (کنسانتره خشک آهن) دارای این ویژگی بوده و محصول استراتژیک این شرکت محسوب می شود.

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

طبق آنچه از تصویر فوق قابل برداشت است ، در شرکت کچاد میانگین فروش محصول استراتژیک در سه ماهه دوم سال 99
نسبت به میانگین آن در سه ماهه اول رشد مطلوب و قابل قبولی داشته است و محصول استراتژیک به میزان بیشتری به فروش رفته است .
در این تصویر نمودار زرد رنگ مشخص کننده فروش محصول استراتژیک در سال 99 می باشد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت کچاد نیز در طول دوره شش ماهه اول سال 99 بصورت مداوم در حال رشد بوده است .
نرخ فروش محصول نرخی است که هر واحد از محصول (طبق گزارش مندرج از این شرکت به واحد تُن محاسبه شده است) با آن نرخ مشخص به فروش رفته است .
نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد در طول سال 99 میانگین با نمودار زرد رنگ مشخص شده است و همواره در حال افزایش و بهبود بوده است .

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کچاد

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کچاد

میزان تولید در شرکت کچاد طبق آنچه از گزارشات این شرکت واضح است این است که تولید محصول استراتژیک در این شرکت با اینکه از متوسط تولید در سال گذشته بیشتر است اما در سال 99 روند رو به رشدی نداشته است .
کاهش تولید محصول استراتژیک می تواند یا نشان از سیاست شرکت برای جایگزینی محصول دیگری به عنوان محصول استراتژیک باشد و یا اینکه میزان مورد توجهی از این محصول در انبار های شرکت کچاد موجود است و نیازی برای افزایش میزان تولید این محصول وجود ندارد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت کچاد

میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت کچاد مانند تولید آن روند صعودی ندارد .
در شش ماهه سپری شده از سال 99 این شرکت فروش محصول استراتژیک را به نسبت سال گذشته آن
به میزان قابل توجهی افزایش نداده است و تقریبا مشابه سال گذشته خود در فروش محصول استراتژیک عمل نموده است .

این موضوع می تواند یا حاصل از عدم توانایی شرکت در فروش محصول استراتژیک خود در بازار مصرف باشد
و یا احتمالا با افزایش نرخ فروش محصول همین مقدار فروش محصول سودآوری مورد نظر شرکت در این محصول را تامین می کند .

وضعیت بنیادی شرکت کچاد

وضعیت بنیادی شرکتها از سه منظر استراتژی روند سودآوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل مورد بررسی قرار می گیرد .
شرکت کچاد طی آنچه از گزارشات این شرکت بر می آید در بخش استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم کاملا موفق به کسب
استانداردهای عبور از فیلتر های این استراتژی شده است ولی در بخش استراتژی توان تعدیل و فروش خود در سطح متوسطی است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نتیجه گیری

گزارشات منتشر شده شرکت کچاد در شهریور ماه سال 99 شامل گزارش فعالیت ماهیانه این شرکت و گزارشات و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه این شرکت می باشد.
بخش های تحلیل استراتژی روند سود آوری و استراتژی کانسلیم شرکت کچاد با بررسی گزارش عملکرد فصلی این شرکت درسه ماه تابستان این شرکت به دست آمده است و در عوض اطلاعات و تحلیل های بخش استراتژی توان تعدیل از گزارش ماهیانه این شرکت استخراج و تحلیل شده است.

این مقاله با نگاهی آماری به تمامی این گزارشات سعی بر ارائه تحلیلی بنیادی بر وضعیت این شرکت کرده است .
نرم افزار دایره طلایی سهام به سادگی این امکان را میسر می کند تا گزارشات فصلی و ماهیانه تمامی شرکتها با یک نگاه و بررسی نمودار های ساده و روان گرافیکی دید مناسبی از وضعیت بنیادی هر شرکت به دست آورید .

در حالت کلی شرکت کچاد در گزارشات منتشر شده خود مربوط به فصل تابستان عملکرد مناسبی داشته است و شرایط مطلوبی دارد.

پیشنهاد می‌کنم برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای در بورس تبدیل شوید، در کلاس آموزش بورس از صفر تا صد کالج تی بورس شرکت کنید. این دوره به صورت حضوری در سراسر کشور و همچنین به صورت آموزش آنلاین بورس برگزار می‌شود.

 

نویسنده : امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: