تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر منتهی به1399/06/31

دسته بندی :تحلیل بنیادی 13 اکتبر 2020 مدیر سایت 1022

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر)

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر (فباهنر)

مقدمه

در این مقاله به تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر منتهی به 31/07/1399 که در تاریخ 1399/07/20 در سامانه کدال درج گردیده است می پردازیم .
گزارش مذکور مربوط به فعالیت یکماهه این شرکت در شهریور ماه سال 99 می باشد که تولید و فروش این شرکت را به ما نشان می دهد به شرح زیر است :

آخرین گزارش شرکت صنایع مس شهید باهنر

آخرین گزارش فباهنر مندرج در سایت کدال

 

فروش کل ماهیانه شرکت فباهنر

فروش کل ماهیانه شرکت فباهنر

در جدیدترین گزارش ماهیانه شرکت فباهنر میزان فروش کل این شرکت در شهریور ماه سال 99 به مبلغ 3.092.908 میلیون ریال درج شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 308 درصد رشد داشته است و در عین خال بهترین مبلغ فروش ماهیانه این شرکت از از سال 96 تاکنون نیز بوده است .

ضمنا به این نکته نیز توجه کنید که میزان فروش ماهیانه این شرکت در شهریور ماه سال 99 در مقایسه با مرداد ماه سال 99 شرد چندانی نداشته است و این شرکت در ماه سپری شده نتئانسته است درصدفروش بهتری ثبت نماید .

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت فباهنر

فروش کل ماهیانه تجمیعی شرکت فباهنر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید فروش ماهیانه تجمیعی شرکت فباهنر در حال ثبت رکورد های بهتر و بالاتر در هر ماه فعالیت این شرکت می باشد . مبلغ فروش ماهیانه تحمیعی رشد فروش کل تمامی ماه های فعالیت شرکت را به ما نشان می دهد که در شرکت فباهنر می بینیم این مبلغ در هر دوره از دوره قبل و میانگین سالیانه خود نیز بهتر شده است .

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر ملاحظه می شود این شرکت در هر ماه فروش کلیه ماهیانه خود را افزایش داده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فباهنر

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت فباهنر

هر شرکتی محصولات مختلفی تولید می کند که در این میان محصولی که بیشترین میزان فروش درهردوره مورد بررسی را داشته باشد به عنوان محصول استراتژیک آن شرکت محسوب می شود .
البته ممکن است شرکتی تصمیم بگیرد بسته به شرایط خاصی محصول استراتژیک خود را عوض نماید یا محصول دیگری که فروش بهتری نسبت به ماه گذشته خود دارد جایگزین محصول استراتژیک در ماه گذشته شود .
درشرکت فباهنر نیز محصول تسمه و ورق مسی بیشترین میزان فروش در آخرین گزارش ماهیانه منتشر شده این شرکت را دارد لذا به عنوان محصول استراتژیک محسوب شده و بررسی ها و تحلیل ها بر روی این محصول انجام خواهد شد .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

مبلغ فروش کل یک محصول عبارت از حاصلضرب تعداد فروش در نرخ فروش آن محصول است . بدین ترتیب میزان ریالی فروش محصول در حال بررسی محاسبه می گردد .
در شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر نیز طبق آنچه توسط نرک افزار دایره طلایی سهام از گزارش عملکرد ماهیانه این شرکت استخراج شده است و در نمودار فوق قابل مشاهده است میزان فروش کل محصول استراتژیک در شرکت فباهنر در شهریور ماه سال 99 موفق به دستیابی به قله بالاتری نسبت به ماه گذشته سال جاری و همینطور نسبت به میانگین مبلغ فروش در کل سال 99 شده است .

لذا می توان نتیجه گرفت شرکت فباهنر در انجام فروش ماهیانه محصول استراتژیک خود تابحال بسیار موفق عمل نموده است و این مبلغ را در هر ماه فعالیت خود بهبود بخشیده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

نرخ فروش یکی از آیتم های تحلیلی مهم است که بررسی آن به سودآوری شرکتها وابستگی دارد .
بدین معنی که افزایش نرخ فروش محصول بخصوص محصول استراتژیک شرکت به دلیل اینکه بالاترین میزان فروش در میان محصولات را دارد می تواند باعث افزایش میزان سود حاصل از فروش محصول گردد .
البته نباید فراموش نمود که افزایش نرخ فروش در صورتی بیشتر موثب خواهد بود که از طرف دیگر میزان فروش محصول مورد نظ نیز بیشتر شده و یا در حد معمولی ثابت بماند .
در شرکت فباهنر طبق آنچه از تصویر فوق بر می آید نرخ فروش هر واحد از محصول استراتژیک ( برمبنای گزارش متشر شده که واحد فروش محصولات را تن اعلام نموده است ) در طول سال 99 همواره در حال افزایش و صعود با میانگین بسیار مناسبی است .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت فباهنر

افزایش یا کاهش میزان تولید هر محصولی بیانگر این موضوع است که محصول در بازار مصرف و عرضه چه وضعیتی دارد .
اگر میزان تولید محصولی در یک شرکت همواره در حال رشد باشد می توان نتیجه گرفت محصول مورد نظر یا در بازار مصرف خواهان زیادی دارد و یا محصولی است که زمینه فروش و تقاضا برای آن در بازار زیاد است .

در شرکت فباهنر همانگونه که در تصویر مربوطه نیز مشاهده می کنید میزان تولید محصول استراتژیک در طول سال 99 میانگین خود را بهبود بخشیده است ولی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاملا افزایشی و رو به رشد بوده است .

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فباهنر

افزایش یا کاهش میزان ( تعداد ) تولید هر محصولی در کنار افزایش نرخ فروش آن محصول موجب افزایش سودآوری حاصل از فروش محصول مورد نظر را موجب می شود.
از این رو شرکتها می کوشند میزان یا تعداد فروش خود را افزایش دهند تا در صورت عدم افزایش قابل توجه در نرخ فروش محصول سودآوری فروش آن محصول تا اندازه ای تضمین گردد .

در شرکت فباهنر البته میزان فروش محصول استراتژیک آن در دوره شهریور ماه سال 99 به میزان قابل توجهی هم از میانگین سال 99 و هم از مدت مشابه در سال 98 بیشتر و بهتر بوده است و این شرکت موفق به افزایش مبلغ کل فروش محصول استراتژیک خود بوسیله افزایش توامان تعداد و نرخ فروش در این دسته از محصولات خود شده است .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت بنیادی شرکت فباهنر

بررسی و اظهار نظر دقیق درباره وضعیت بنیادی شرکتها  همواره یکی از پیچیده ترین و چالشی ترین کارها برای تحلیل گران بوده است . زیرا اطلاعات مورد نیاز برای این تحلیل بسیار پرحجم و در عین حال پراکنده است .
جمع آوری این اطلاعات در کنار هم و پس از آن بیان نتیجه این جمع بندی بصورت روان و قابل فهم یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش جدی در تحلیل گران بازار سرمایه بوده است .
با این حال نرم افزار دایره طلایی همانطور که در تصاویر درج شده در این مقاله نیز مشاهده نمودید این اطلاعات را جمع آوری طبقه بندی و در قالب نمودار های گرافیکی و روان جهت تحلیل و نتیجه گیری در اختیار تحلیل گران عزیز قرار می دهد .

وضعیت بنیادی هر شرکت از تجریه تحلیل اطلاعات بدست آمده از استراتژی روند سود آوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل ( که در این مقاله بحث شد ) حاصل می شود که در مورد شرکت صنایع مس شهید باهنر با نماد فباهنر باید گفت این شرکت از نظر نحلیل بنیادی در وضعیت مناسب و ثابل قبولی است .

نتیجه گیری

شرکت صنایع مس شهید باهنر یکی از شرکتهای بازار بورس ایران و در صنعت فلزات اساسی می باشد .
این شرکت با توجه به مولفه های تحلیلی درباره فروش ماهیانه این شرکت که در این مقاله بررسی شد در وضعیت مناسبی است و تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فباهنر نشان می دهد این شرکت در هر ماه فعالیت خود توانسته است تمامی مولفه های مربوط به فروش خود را بهبود بخشد .

با تمام این تفاسیر باید گفت احتمال می رود این شرکت در گزارش سه ماهه دوم فعالیت خود که در روزهای آینده منتشر خواهد شد ،  گزارشات سودآوری مناسبی را ارائه دهد .

ضمنا به دلیل اینکه در این مقاله سعی بر گزیده گویی و اختصار در شرح مارد تحلیلی بوده است ، شما می توانید با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام تحلیل بنیادی ای شرکت و همچنین یار شرکتهای بورسی را مفصل تر و دقیق تر بررسی نمایید .

 PDF آموزش بورس ، فیلم آموزش بورس رایگان ، آموزش دریافت کد بورسی و مقالات رایگان آموزشی را در سایت کالج تی بورس مشاهده کنید.

 

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: