تحلیل بنیادی سهم ثاخت

دسته بندی :تحلیل بنیادی 8 سپتامبر 2019 مدیر سایت 4016

تحلیل بنیادی سهم ثاخت

تحلیل بنیادی سهم ثاخت (شرکت بین المللی توسعه ساختمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم ثاخت (شرکت بین المللی توسعه ساختمان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شرکت بین المللی توسعه ساختمان در تاریخ هشتم بهمن سال ۱۳۶۴ به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان
(سهامی خاص) تحت شماره ۳۵۵۲ در تبریز به ثبت رسید.

 در پی مصوبات مجامع عمومی فوق العاده از سال های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۳ محل قانونی شرکت از تبریز به تهران
منتقل و تحت شماره ۱۴۲۵۸۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردید.

 شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) از تاریخ 1383/07/20در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
شد و به عنوان چهارصد و چهاردهمین شرکت در فهرست شرکت های بورسی درج گردید.

این شرکت بعنوان هلدینگ ساختمانی شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامدار عمده) با بهره گیری از توان فنی
و مهندسی شرکت های تابعه در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی صنعت ساختمان قراردارد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ثاخت

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی ثاخت

شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد ثاخت در روند سودآوری درحال تولید زیان می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال  ۱۳۹8فقط تولید زیان خود را کاهش داده است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم ثاخت ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، در حال تولید زیان می باشد و هیچ یک از شرایط این استراتژی را ندارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثاخت

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی ثاخت

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید شرکت در گزارش آخر 131 درصد رشد و در گزارش ماقبل آخر منفی 92- درصد زیان
و همچنین کمترین سود را در چهار دوره اخیر داشته است.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان درحال تولید زیان می باشد و هیچ یک از شرایط کانسلیم را ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی ثاخت

 

به دلیل اینکه شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد ثاخت تولیدی نیست وفروش کل ماهیانه ندارد نمی شود توان تعدیل را محاسبه کرد.

نکته: فقط در یک صورت می شود توان تعدیل را برای شرکتهای سرمایه گذاری محاسبه کردکه در ذیل پاراگراف به برخی از آن ها اشاره شده است. 

1-باید به سرمایه گذاری های شرکت اشراف کامل داشته باشیم.
2-باید به توان تعدیل تمامی شرکت ها یا موسسه هایی که درآن ها سرمایه گذاری شده است دست پیدا کنیم.
3-بعد از بررسی این موارد که خلاصه ای از استراتژی توان تعدیل بود با محاسبه همه موارد به توان تعدیل خواهیم رسید.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثاخت

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی ثاخت

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد ثاخت به حقیقی ها وابستگی داشته است.

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثاخت

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی ثاخت

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد ثاخت
مشاهده می‌کنید هیچ وابستگی را به گزارش  نداشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ثاخت

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ثاخت

همان طور که در روند قیمت سهم ثاخت مشاهده می کنید این شرکت رشد صعودی بسیار خوبی داشته است.

نکته:

این سهم (ثاخت) بنیاد ضعیفی دارد ولی از نظررشد قیمتی در یک روند صعودی می باشد که توانسته از مقاومت های
خود عبورکند وتنها دلیل صعود برای این سهم عرضه وتقاضا بوده است.

 

نتیجه‌ گیری:

شرکت بین المللی توسعه ساختمان با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم ثاخت را دارید، شرکت بین المللی توسعه ساختمان درروند خود فعلا درحال صعود است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم ثاخت از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTMوکانسلیم)ازهیچ فیلتری عبور نکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم ثاخت چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد، با اطلاع از بنیاد ضعیف سهم ثاخت در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (ثاخت) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم ثاخت در تاریخ 1398/6/17 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند
و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند
بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم ثاخت و تمامی شرکت‌های
بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: