final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی سهم دکوثر

دسته بندی :تحلیل بنیادی 26 ژوئن 2019 مدیر سایت 2093

تحلیل بنیادی سهم دکوثر

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم دکوثر(شرکت داروسازی کوثر) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه

درباره شرکت داروسازی کوثر (دکوثر)

شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۳ تحت نام شیمیکوفارماسوتیکالز فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات آنتی بیوتیکی خوراکی از گروه پنی سیلینی تحت لیسانس شرکت Beecham آغاز نمود.
این شرکت سپس نام خود را به داروسازی کوثر تغییرداد و در حال حاضر یکی از ۵ تولید کننده ی برتر آنتی بیوتیک خوراکی در ایران است.
محصولات فعلی این شـرکت شـامل پنی سیلینها و سفـالوسپورینهای خــوراکی می باشد.
شـرکت داروسازی کوثر عضو گروه دارویی «شرکت سرمایه گذاری کوثر-امين»است.
این گروه همچنین شامل شرکت پخش مکتاف و شرکت داروسازی امین نیز می باشد.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم دکوثرشرکت داروسازی کوثربا نماد دکوثر یکی از سهام بورسی است که رشد داشته است.

سهم دکوثر در گزارش آخر خود عملکرد خوبی نسبت به گزارش قبلی ارائه داده است.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) درآخرین گزارش خود، گزارش قابل قبولی نسبت به گزارش قبلی خود ارائه داده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم دکوثر ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس، مورد تایید قرار می گیرد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم دکوثردر استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.

همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته177درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.

پس می‌توان گفت که سهم دکوثر از نظر استراتژی کانسلیم دربورس اوراق بهادارتهران مورد تایید قرار می گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم دکوثردر استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت داروسازی کوثر می‌پردازیم.

همان‌طور که درنمودارمشخص است نماد دکوثر، دربورس توانسته است درخرداد ۹۸ فروش کل ماهیانه ی بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق کند.

و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت داروسازی کوثر را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم دکوثرهمان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول قرص در شرکت داروسازی کوثر بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت داروسازی کوثر ، (قرص) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای سهم دکوثر دربورس دارد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (قرص) در شرکت داروسازی کوثر خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم دکوثرنرخ فروش قرص شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر روند صعودی داشته است.

در استراتژی توان تعدیل نرخ فروش آخرین گزارش را با گزارش ماه قبل بررسی می کنیم.

اگر فروش کل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر باشد و نرخ فروش محصول استراتژیک نسبت به ماه قبل بیشتر باشد، استراتژی توان تعدیل تایید می شود.

بنابراین سهم دکوثر ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران موردتایید قرار می‌گیرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دکوثر

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم دکوثرتغییر سهامداران عمده شرکت داروسازی کوثر (دکوثر)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به حقیقی ها یا حقوقی های خود وابستگی دارد، سهم دکوثر روند خود را دارد.

البته حقوقی های سهم دکوثر تاحدودی روی روند تاثیر گذاشته است.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم دکوثر تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم دکوثر بیشترین تاثیرراداشته است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دکوثر

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم دکوثرهمان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت داروسازی کوثر با نماد دکوثر مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا برگشت ازنقطه حمایت بوده است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دکوثر

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم دکوثرهمان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت داروسازی کوثر در حال رشد بوده وهم اکنون درحال اصلاح روند قرار دارد.

شرکت داروسازی کوثر (دکوثر) سهمی بورسی است که ازنظر تحلیل بنیادی سهام بورس موردتائید است.

 نتیجه‌گیری

شرکت داروسازی کوثر با توانایی بالا در عرصه (دارو) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم دکوثر را دارید، شرکت داروسازی کوثر درروند خود تغییر صعودی داشته و هم اکنون درحال اصلاح روند می باشد امید است که سهم (دکوثر) برروی نقطه حمایت دراستراتژی های تحلیل تکنیکال حمایت شده و به کانال صعودی برگردد. البته دور از انتظار نیست این سهم نزولی بیشترداشته باشد.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دکوثر از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است از تمام فیلتر ها عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم دکوثر ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت دارد می‌توانید با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (دکوثر) سرمایه‌گذاری کنید.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 5/4/1398 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت داروسازی کوثر با نماد(دکوثر) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: