تحلیل بنیادی سهم شمواد

دسته بندی :تحلیل بنیادی 17 ژوئن 2019 مدیر سایت 1642

تحلیل بنیادی سهم شمواد

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شمواد(تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

تحلیل بنیادی سهم شمواد(تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  

مقدمه:

درباره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد)

در پي رهنمودهاي بنیان‌گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) مبني بر رهايي از وابستگي و رسيدن به خودکفایی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخــش صنايــع  پایین‌دستی كه باارزش افزوده همراه است آغاز گرديد.

با اجراي طرح و افتتاح واحد جامد ساز درسال 1376 به دست وزير محترم وقت صنايع، امكان صادرات محصول دي.ام.تي به خارج از كشور فراهم گرديد. و از آن سال تاكنون اين شركت همواره در زمره صادركنندگان نمونه كشور قرارگرفته است.

در راستای سیاست تنوع محصول و توسعه بازار روی محصولات پائین‌دستی DMT تحقیقات لازم انجام و پروژه تولید محصول DOTP به بهره‌برداری رسید.

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شمواد

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم شمواد

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد شمواد یکی از سهام بورسی است که در آخرین گزارش خود با یک شد بسیار زیادی از زیان خود کم کرده است. ولی باید در نظر داشته باشید این شرکت هنوز زیان ده است.

با توجه به گزارش بسیار عالی که از زیان خود کم کرده است، امیدواری به این شرکت بسیار بالاست.

ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوری TTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد و گزارش آخر آن بهترین گزارش در چهار دوره آخر باشد.

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) دردو دوره آخر خود زیان تولید کرده است.

آخرین گزارش شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی که چهارمین گزارش بوده در حال کم کردن  زیان است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با توجه به اینکه این شرکت همچنان زیان ده است و ما در استراتژی روند سودآوری قائل به این نکته هستیم که شرکت نباید زیان ده باشد، استراتژی روند سودآوری این شرکت تایید نمی شود.

سهم شمواد ازنظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی موردتائیدقرارنمی گیرد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شمواد

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شمواد

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 25درصد رشد داشته باشد.

همچنین در گزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد شمواد ازنظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی،فقط در آخرین گزارش خود رشد داشته است و در گزارش 3 ماهه 98 خود نتوانسته است به رشد خوبی دست پیدا کند.

اما شمواد در آخرین گزارش خود بهترین سود را در چهار دوره اخیر داشته است.

پس می‌توان گفت که سهم شمواد، یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شمواد

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهام

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت می‌پردازیم. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در آخرین گزارش خود(اردیبهشت)، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر فروش داشته است. و از این لحاظ تائید می‌شود.

حال باید محصول استراتژیک شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت بپردازیم.

زیرا در تحلیل بنیادی یک سهم توان تعدیل بیشترین اهمیت را دارد.

محصول استراتژیک  در تحلیل بنیادی سهم شمواد

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهام

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید محصول دی.ام.تی مذاب در این شرکت بیشترین درصد تولید را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ، (دی.ام.تی مذاب) می‌باشد.

تولید این محصول نقش بسیار مهمی درروند سود سازی برای این سهم بنیادی است.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (دی.ام.تی مذاب) در شرکت نفت پارس خواهیم پرداخت.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش شمواد در تحلیل بنیادی سهم شمواد

نرخ فروش شمواد در تحلیل بنیادی سهم شموادنرخ فروش دی.ام.تی مذاب شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد شمواد روند نزولی داشته است.

ازنظر نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شمواد موردتایید قرار نمی‌گیرد.

در واقع در تحلیل بنیادی سهم شمواد در استراتژی توان تعدیل، فقط یک گزینه مورد تایید قرار می گیرد.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شمواد

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شمواد

تغییر سهامداران عمده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد)، وابستگی خاصی را به سهامداران حقیقی یا حقوقی خود ندارد به‌جز برخی موارد که حقوقی‌ها یا حقیقی‌ها روی روند تأثیر داشته‌اند.

هیجانات ناشی ازخبرروی سهم تاثیربسزایی داشته است.

همچنان عرضه و تقاضا در سهم شنفت بیشترین تاثیرراداشته است.

 

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهام

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوریدرتحلیل بنیادی سهام

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نماد شمواد مشاهده می‌کنید قیمت در گزارش آخر به روند خود تا وابستگی پیداکرده است.

بیشترین تاثیرروی قیمت ازنظر تحلیل تکنیکال سهم بررسی شکست مقاومت یا شکست حمایت است.

که عرضه و تقاضا به روند کمک کرده است.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهام

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌شده مشاهده می‌کنید شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در یک‌روند صعودی قرارگرفته است.

آخرین گزارش شمواد بسیار عالی بوده است. این گزارش باعث شده است قیمت سهم بالا برود.

با توجه به اینکه شمواد توانسته جهش صعودی بسیار خوبی داشته باشد و از زیان خود کم کند، احتمال اینکه این سهم باز هم رشد قیمتی داشته باشد دور از انتظار نیست.

البته باید توجه داشت گزارش های بعدی این شرکت بسیار مهم می باشد.

 

 نتیجه‌گیری

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با توانایی بالا در عرصه محصولات (دی.ام.تی مذاب) کشور است.

اگرقصدسرمایه‌گذاری درسهم شمواد رادارید باید بدانید، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد)درروند قیمتی خود تغییر صعودی زیادی داشته است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شمواد از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل)از دو فیلتر کانسلیم(آخرین گزارش، بهترین گزارش) و توان تعدیل(فروش کل ماهیانه)، عبور کند.

البته باید این موضوع راهم درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

اگر گزارش های عالی شمواد ادامه دار باشد، می توان به آینده این سهم بسیار امیدوار بود.

حالا که سهم شمواد ازنظر تحلیل بنیادی بررسی شد بهتراست بدانیم تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 27/3/1398 انجام‌گرفته است.و هرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییر است.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: