تحلیل بنیادی فخوز (شرکت فولاد خوزستان) 1399/10/23

دسته بندی :تحلیل بنیادی 5 جولای 2019 مدیر سایت 2177

تحلیل بنیادی سهم فخوز
با بررسی آخرین گزارشات منتشر شده آن در سامانه کدال

تحلیل بنیادی سهم فخوز(شرکت فولاد خوزستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام  دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فخوز (شرکت فولاد خوزستان) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان (فخوز)

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور می باشد.
و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی  که در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد.

این شرکت با وسعت 3/8 کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، واقع شده است.

فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است.
که در 12 فروردین  سال 1368 به دست مبارک مقام معظم رهبری در زمان مسئولیت ریاست جمهوری ایشان افتتاح گردید.
طی بیست و هفت سال تلاش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، فولاد خوزستان  طرح های توسعه را در فاز اول تا 2/4 و در فاز دوم تا 3/2 میلیون تن و هم اکنون بالای سه میلیون و هفتصد هزارتن محقق ساخته است.

در طول این سالها شرکت فولاد خوزستان همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده است.
و دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت موید این واقعیت است.

استراتژی روند سودآوری TTM شرکت فخوز

استراتژی روند سودآوری TTM در تحلیل بنیادی سهم فخوز

شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز یکی از سهام بورسی است که پس از یک دوره نز.لی ک.تاه در روند سودآوری خود مجددا به رشد سودآوری و صعود نمودار عدد TTMرسیده است و در یک روند سودآوری خوبی قرار دارد.

ذکر این نکته لازم است که در روند سودآوری TTM شرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی داشته باشد.
و گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

شرکت فولاد خوزستان (فخوز) نمودار سودآوری مثبت و درخال رشد و صعودی دارد و درحال حاضر نیز روند صعودی مناسبی را در پیش گرفته است .

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سهم فخوز از نظر استراتژی TTM در تحلیل بنیادی سهام بورس،روندی صعودی داشته. و تمامی شرایط لازم برای عبور از فیلترهای استراتژی روند سودآوری یا  TTM را دارد.

استراتژی کانسلیم شرکت فخوز

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم فخوز

در استراتژی کانسلیم، شرکت باید در گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل  40 درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز از نظراستراژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس توانسته 132درصد سود نسبت به مدت مشابه سال قبل سودآوری محقق کند.
و همینطور در گزارش آخر توانسته است بیشترین سود را در یک سال گذشته محقق کند.
با این شرایط سهم فخوز تمامی شرایط کانسلیم مورد نیزا برای کسب شرایط مناسب در استراتژی کانسلیم را دارد.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل شرکت فخوز

استراتژی توان تعدیل شرکت فخوز

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه شرکت فولاد خوزستان می‌پردازیم.

همان‌طور که در نمودارمیزان فروش ماهیانه شرکت فخوز مشخص است نماد فخوز، دربورس اوراق بهادار تهران فصل پایییز سال 1399 فروش کل فصلی بسیار بیشتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

حال باید محصول استراتژیک شرکت فولاد خوزستان را مشخص کنیم و بعدازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.

نکته: توان تعدیل برای یک سهم با اهمیت ترین استراتژی محسوب می شود.

محصول استراتژیک شرکت فخوز

همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید (بلوم و بیلت صادراتی) درشرکت فولادخوزستان،بیشترین فروش را دارد.

بنابراین محصول استراتژیک شرکت فولاد خوزستان، (بلوم و بیلت صادراتی) بوده است .

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (بلوم و بیلت صادراتی) در شرکت فولاد خوزستان خواهیم پرداخت.

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فخوز

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت فخوز

همان طور که مشاهده می کنید شرکت فولاد خوزستان بیشترین نرخ فروش این محصول را داشته است.
و هم اکنون باروندی صعودی نرخ فروش این محصول برای سهم فخوز ادامه دارد.
نمودار نرخ فروش محصول استراتژیک در شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز هم نسبت به دوره های پیشین و هم در سال جاری کاملا صعودی و افزایشی بوده است .
نکته:دراستراتژی تحلیل بنیادی با استفاده از توان تعدیل می توان گزارش آینده سهم را تاحدودی پیش بینی کرد.

 

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فخوز

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت فخوز

همانطور که در نمودار میزان فروش محصول استراتژیک در شرکت فولاد خوزستان مشاهده می کنید،
این نمودار افزایش چمدانی نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل نداشته است .
با این وجود این میزان برتریمیزان فروش محصول در  شرکت فخوز، به میزانی نیست که این شرکت در استراتژی توان تعدیل تحلیل بنیادی شرایط مطلوب را کسب نماید .

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت فخوز

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام شرکت فخوز

تغییر سهامداران عمده شرکت فولاد خوزستان (فخوز)، را با قاطعیت نمی توان گفت که به کدام گروه وابسته است.
سهم فخوز روند خود را دارد،البته تاحدودی تغییر سهامداران به نفع حقیقی ها بوده است.

نمودارهای تطبیقی شرکت فخوز

نمودارهای تطبیقی شرکت فخوز

همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت فولاد خوزستان با نماد فخوز مشاهده می‌کنید تا حدودی زیادی وابستگی را به عملکرد سودآوری در گزارش دارد. نمودار قیمت سهم فخوز نیز واسبتگی و هماهنگی مناسبی به روند حرمتی شاخص کل در دوره های اخیر از خود نشان داده است .

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فخوز

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم فخوز

همان‌طور که در نمودار قیمت تعدیل‌ شده مشاهده می‌کنید شرکت فولاد خوزستان بعد از صعودی که در ماه های گذشته داشته درگیر روند اصلاح قیمت شده است.

نتیجه‌گیری

شرکت فولاد خوزستان با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشور است.

اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فخوز را دارید، شرکت فولاد خوزستان درروند قیمتی خود تغییر صعودی داشته.
البته در حال حاضر سهم فخوز در حال اصلاح روند قیمت است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فخوز از شش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM – کانسلیم و توان تعدیل) توانسته است. از شش فیلتر عبور کند.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده چه روندی داشته باشد.

حالا که سهم فخوز ازنظر تحلیل بنیادی دربورس بررسی شد بهتراست بدانیم استراتژی های تحلیل تکنیکال روی مقاومت و حمایت این سهم بازدهی داشته است.

اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی ندارد می‌توانید با نادیده گرفتن شرایط TTMو کانسلیم در تحلیل بنیادی.
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فخوز) سرمایه‌گذاری کنید.
نکته: سهم فخوز دربرسی روند مشهود است که با همان قدرتی که صعود داشته است باهمان شدت نزول داشته.
وتوانسته نقاط حمایت را یکی بعد از دیگری شکسته و نزول پیداکند.
پس می توان گفت بهترین استراتژی های تکنیکال از زمان شروع روند صعود بهترین سود را نصیب سهام دار کرده است.

نرم‌افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی سهام بورس،فرابورس وبازارپایه بهترین سهم را درزمان خود،برای سهامدارمعرفی کند.

این تحلیل بنیادی در تاریخ 1399/10/23 انجام‌گرفته است. وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان با نماد(فخوز) و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرا بورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان ببینید.

 

 

پیشنهاد می‌کنم پس از دریافت کد بورسی ، برای شرکت در کلاس آموزش بورس کالج تی بورس اینجا کلیک کنید.

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: