نرم افزار دایره طلایی سهام

تحلیل بنیادی سهم واتی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تحلیل بنیادی سهم واتی

تحلیل بنیادی سهم واتی (شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم واتی (شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند در سال۱۳۸۱ به منظور سرمايه گذاری، مشاركت در شركت هاي سرمايه پذير و کمک به توسعه و راه اندازی بنگاههای اقتصادی تاسيس گرديد.
سهام این شرکت سال ۱۳۸۴ در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم واتی

 استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم واتی

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند با نماد واتی رشد صعودی خوبی داشته است.
در گزارش ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ روند صعودی با درصد رشد بیشتر نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم واتی ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعودی داشته است.
و درصد رشد، برتری نسبت به گزارش ماقبل آخر دارد و از این لحاظ تائید می شود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم واتی

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم واتی

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند با نماد واتی از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود۲۳۱ درصد و در گزارش ماقبل خود ۹۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
اما همان طور که گفته شد باید سودی که شرکت در آخرین گزارش ساخته است بیشترین سود در ۴ دوره اخیر باشد
که این شرکت این ویژگی را ندارد و از این لحاظ تائید نمی شود.

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم واتی

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
سهم واتی به دلیل اینکه گزارش فروش کل ماهیانه ندارد وتولیدی نیست نمی شود توان تعدیل را برای واتی محاسبه کرد.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم واتی

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم واتی

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند با نماد واتی به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد ولی تمایل به حقیقی ها بیشتر است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم واتی

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم واتی

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری
TTM شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند با نماد واتی مشاهده می‌کنید در بلند مدت وابستگی را به گزارش داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم واتی

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم واتی

همان طور که در روند قیمت سهم واتی مشاهده می کنید این شرکت بعد از اصلاح قیمت حمایت شده است.

 

نکته:

این سهم (واتی) بنیاد خوبی دارد و بعد از اصلاح قیمت حمایت شده پس رشد صعودی درو از انتظار نیست.

 

نتیجه‌ گیری:

شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند با توانایی بالا در عرصه (سرمایه گذاری) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم واتی را دارید، شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند درروند خود موفق به صعود شده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم واتی ازچهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام ( TTMوکانسلیم )ازسه فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم واتی چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد خوب سهم واتی در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (واتی) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم واتی در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم واتی و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا