تحلیل بنیادی فپنتا 1398/07/05

دسته بندی :تحلیل بنیادی 27 سپتامبر 2019 مدیر سایت 1952

تحلیل بنیادی فپنتا

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم فپنتا (سپنتا) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه
شرکت لوله و پروفیل سپنتا در سال 1339 به عنوان اولین تولید کننده لوله و پروفیل کشور در جاده قدیم کرج کیلومتر 9 خیابان شهید باقری و همچنین در اهواز کیلومتر 5 جاده اهواز خرمشهر تاسیس گردید و در سال 1340 مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت صنعتی سپنتا بعد از پیروزی انقلاب با توسعه خطوط تولیدی خود در کارخانه تهران و راه اندازی خط تولیدی کشش لوله و خط گالوانیزه ورق در کارخانه اهواز با ظرفیت تولید سالیانه 300 هزار تن پروفیل توانسته به عنوان بزرگترین واحد تولیدی در این صنعت به شمار آید.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فپنتا

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی فپنتا

سپنتا با نماد فپنتا در روند سودآوری دو دوره صعود داشته است.
در گزارش 3 ماهه سال ۱۳۹8صعود داشته ولی نسبت به گزارش 12 ماهه 1397 درصد رشد کمتری داشته است.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.
سهم فپنتا ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، به دو دوره صعود رسیده است و سهم فپنتا فقط یکی از شرایط را در این استراتژی دارد.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فپنتا

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی فپنتا

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 245 درصد و در گزارش ماقبل آخر114درصد سهم فپنتا رشد داشته است، ولی سود کمتری را در یک سال اخیر ساخته و فقط یکی از شرایط کانسلیم را دارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فپنتا

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی فپنتا

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی سپنتامی‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم فپنتا مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درشهریور ماه ۹۸نسبت به شهریورماه ۹۷داشته است. بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک سپنتا را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانیدمشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فپنتا

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی فپنتا

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک و محصولی
که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است (لوله گالوانیزه) محصول استراتژیک در شرکت سپنتا می باشد.
 در ادامه به بررسی روند نرخ فروش (لوله گالوانیزه) در شرکت سپنتا خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فپنتا

نرخ فروش در تحلیل بنیادی فپنتا

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک فپنتا که محصول، (لوله گالوانیزه) می باشد و 52 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که شهریور ماه می باشد
نسبت به ماه قبل خود کاهش داشته است که از این لحاظ تایید نمی شود.

بنابراین شرکت سپنتا با نماد فپنتا از یک فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فپنتا

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی فپنتا

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت سپنتا با نماد فپنتا به هیچ گروهی وابستگی خاصی ندارد.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فپنتا

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی فپنتا

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTM شرکت سپنتا با نماد فپنتا مشاهده می‌کنید وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فپنتا

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال فپنتا

همان طور که در روند قیمت سهم فپنتا مشاهده می کنید این شرکت در حال رنج قیمتی کوتاه مدت می باشد.
نکته:
این سهم (فپنتا) بنیاد متوسطی دارد و از نظررشد قیمتی بعد از شکست مقاومت تاریخی درگیر رنج قیمتی شده است.

نتیجه‌ گیری:
شرکت سپنتا با توانایی بالا در عرصه (فلزات اساسی) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم فپنتا را دارید، درروند خود درحال رنج قیمتی است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم فپنتا ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازسه فیلتر عبورکرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم فپنتا چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد متوسط سهم فپنتا در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (فپنتا) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.
این تحلیل بنیادی سهم فپنتا در تاریخ 1398/7/5 انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.


درباره نرم افزاردایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید. و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.

هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم فپنتا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: