final-logo-png

نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی پترول ۱۴۰۲/۶/۲۳

دسته بندی :تحلیل بنیادی 14 سپتامبر 2023 مدیر سایت 399

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان


    

تحلیل بنیادی پترول

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

 

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

 

درباره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

 

پترول در تاریـخ  ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ بـا سـرمایه یکصـد میلیـارد ریـال بصـورت سـهامی عـام بـا شـماره ثبـت ۳۹۶۸۸۸ در اداره ثبـت شـرکت های تهـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.

به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از ده هزار میلیارد ريال به بیست هزار میلیارد ريال ازفزایش یافت، بـه موجـب مصوبـات مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ  ۰۶/۱۲/۱۳۹۳ در سـال ۱۳۹۳ سـال مالـی از پایـان شـهریور مـاه هـر سـال بـه پایـان اردیبهشـت مـاه تغییـر یافتـه اسـت.

سـهام شـرکت از ابتـدای تأسـیس در بـازار پایـه فرابـورس پذیـرش و معاملـه شـده اسـت.

در تاریـخ  ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ سـهام شـرکت در بـازار دوم فرابـورس و از تاریـخ  ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ در بـازار دوم بـورس پذیرفتـه و از همـان تاریـخ تاکنـون بـه عنـوان یکـی از شـرکت های پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران معاملـه میگـردد.

مطابق با مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ سرمایه شرکت از بیست هزار میلیارد ريال به بیست و پنج هزار میلیارد ريال افزایش یافته و همچنین مطابق با مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۰ سرمایه شرکت از بیست و پنج هزار میلیارد ریال به  هفتاد هزار میلیارد ريال افزایش یافت همچنین در راستای تطبیق نام شرکت با ماموریت ترسیم شده نام شرکت به گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس تغییر یافت.

 

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی پترول

 

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری پترول مشاهده می کنید این شرکت رشد روند سودآوری خوبی را داشته است.

با توجه به صعودی بودن گزارش این شرکت و بر اساس استراتژی روند سودآوریTTM  شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس  این شرکت مورد تایید دایره طلایی قرار می گیرد.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

 

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی پترول

 

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

  • شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
  • همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت پترول مشاهده می کنید در آخرین گزارش شاهد افزایش سود ۱۴۹ درصدی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

بنابراین با توجه به اطلاعات موجود این شرکت از نظر کانسلیم مورد تایید دایره طلایی سهام قرار می گیرد.

 

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

 

ارزش ذاتی (NAV) پترول

 

در این قسمت به ارزش ذاتی سهام یا همان NAV سهام می پردازیم.

همان طور که از نمودار مشاهده می کنید ارزش ذاتی سهم پترول در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۲ قیمت ۵۹۸۲ ریال می باشد و این درحالی است که قیمت امروز پترول در محدوده ۲۰۱۴ ریال می باشد و این نشان می دهد که این سهم هم اکنون و در این تاریخ پایین تر از ارزش واقعی خود در حال معامله می باشد.

با  بررسی P/NAV سهم پترول مشاهده می کنیم که نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهم پترول دراین تاریخ ۳۴% می باشد.

یعنی در حال حاضر ۶۶ درصد پایین تر از ارزش واقعی خود در حال معامله می باشد.

البته باید توجه داشت که ارزش ذاتی سهام را نباید به تنهایی ملاک قرار داد و باید موارد بنیادی دیگر سهام را هم مد نظر قرار داد.

برای مشاهده ارزش ذاتی تمامی سهام سرمایه گذاری می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

 

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی پترول

 

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری به حقوقی ها همبستگی متوسط دارد.

این به این معنی است که حقوقی ها نقش تعیین کننده ای در بلند مدت در روند قیمتی سهم پترول خواهند داشت.

بنابراین بررسی رفتار حقوقی ها می تواند نکته مثبتی برای این سهم باشد.

شما برای بررسی رفتار حقوقی ها و وزن خرید و فروش حقوقی ها می توانید به نرم افزار دایره طلایی سهام مراجعه کنید.

 

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

 

نسبت های مالی سهم پترول

 

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبت هایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

 

نسبت جاری سهام  پترول

 

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت.

بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت جاری پترول مشاهده می کنیم این شرکت در گزارش سالانه خود روند کاهشی در  نسبت جاری داشته است .

اما باید توجه داشت که این عدد همچنان بالای  ۳ می باشد.

 

نسبت حاشیه سود خالص سهم پترول

 

ميزان سودآوري هر واحد از فروش شركت را نشان ميدهد.

براي مثال حاشيه سود خالص ٢٠ درصد نشان ميدهد كه شركت از هر ١٠٠ تومان فروش ٢٠ تومان سود كسب كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه تمامي درآمدها و هزينه ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي در محاسبه سود خالص لحاظ ميشود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود خالص رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید شرکت در سه سال گذشته روند صعودی در حاشیه سود خالص داشته است .

 

نتیجه‌ گیری:

 

موضوع ‏فعالیت

فعالیت اصلی شرکت مطابق مادة ۳ اساسنامه، عبارت است از:

ســرمایه گذاری در ســهام، سهم الشــرکه واحدهــای ســرمایه گذاری صندوقهــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رأی بــا هــدف کسـب انتفـاع و کنتـرل عملیـات یـا نفـوذ قابـل ملاحظـه در شـرکت، موسسـه یـا صنـدوق سـرمایهپذیر، بـه طـوری کـه شـرکت، مؤسســه یــا صنــدوق ســرمایه پذیر (اعــم از ایرانــی یــا خارجــی) در زمینــه یــا زمینه هــای زیــر فعالیــت کنــد:

  1. تهیـه و تولیـد انـواع مـواد و محصـولات پتروشـیمی و شـیمیایی و فرآورده­هـای فرعـی آنهـا کـه از مـواد خـام آلـی اعـم از گازهــای طبیعــی و هیدروکربن­هــا بــه دســت می­آیــد،
  2. خریـد و تأمیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تهیـه و تولیـد محصـولات سـایر شـرکتهای سـرمایه­پذیر و سـایر اشـخاص (حقیقــی و حقوقــی) کــه در تهیــه، تولیــد و بازرگانــی محصــولات بنــد ۱ فــوق فعالیــت می­کننــد، از داخــل یــا خــارج از کشــور،
  3. طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژههای در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه­پذیر،

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم پترول از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از چهار فیلتر عبور کرده است.

نکته مهم که باید توجه داشت که از نظر ارزش ذاتی این سهم در این تاریخ در محدوده خوبی قرار دارد.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم پترول چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۳ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

 

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

 

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

 

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

 

یکی از مواردی که تحلیلگران از آن استفاده می کنند بررسی نسبت های مالی می باشد.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبتهای فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم پترول و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: