تحلیل بنیادی گزارش شرکت ایران خودرو

دسته بندی :تحلیل بنیادی 3 اکتبر 2020 مدیر سایت 1023

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ایران خودرو

گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت ایران خودرو در شهریور ماه سال 1399

گزارش عملکرد تولید و فروش شرکت ایران خودرو با نماد خودرو منتهی به شهریور ماه سال 99 که در تاریخ 1399/07/07 در سایت کدال منتشر گردید به شرح زیر است . در این مقاله به تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ایران خودرو می پردازیم .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

گزارش عمبکرد تولید و فروش شهریور 99 ایران خودرو

آخرین گزارش شرکت ایران خودرو مندرج در سایت کدال

در این گزارش میزان تولید و فروش محصولات شرکت در دوره منتهی به شهریور ماه سال 1399 منعکس شده است که در این مقاله تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ایران خودرو و مندرجات این گزارش خواهیم کرد و همچنین با مقایسه این ارقام با گزارشات قبلی این شرکت میزان رشد یا کاهش فروش محصولات این شرمت را بررسی می کنیم برای این کار از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده شده است که کار تفسیر و طبقه بندی اطلاعات بنیادی شرکتها را بسیار ساده و آسان نموده است .

فروش ماهیانه شهریور ماه شرکت ایران خودرو

فروش ماهیانه شهریور ماه شرکت ایران خودرو

طبق گزارش تولید و فروش شرکت ایران خودرو در شهریور ماه سال 99 ، این شرکت به موفق به دستیابی به رقم فروش معادل 39.666.084 میلیون ریال از محل فروش کل محصولات خود شده است که رشد 261 درصدی نسبت به شهریور ماه سال 98 داشته است و همانطور که در تصویر مشاهده  می کنید نسبت به ماه های گذشته در سال 99 و همچنین تمامی دوره های مشابه در سال 98 رشد افزایشی و فزاینده داشته است بطوریکه مبلغ فروش این شرکت که در آخرین گزارش آن نیز آمده است بهترین مبلغ فروش در سالهای اخیر می باشد. باید دید این مبلغ فروش فوق العاده چطور منجر به سودآوری در این شرکت نمیشود؟؟

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

فروش کل ماهیانه تجمعی شرکت ایران خودرو

فروش کل ماهیانه تجمعی شرکت ایران خودرو

نمودار فروش ماهیانه تجمعی یکی دیگر از نمودارهایی است که در نرم افزار دایره طلایی سهام به سادگی قابل نمایش و بررسی است . در نمودار فروش کل تجمعی ماهیانه شرکتها روند نموداری رشد میزان فروش شرکتها را می توان دید و از طریق تجزیه و تحلیل آن می توان فهمید که شرکت در فروش محصولات چگونه عمل می کند. رشد یا نزول روند این نمودار بیانگر فروش کل محصولات در تمامی ماه های سال جاری و همچنین سالهای گذشته است .

در شرکت فملی نیز طبق آنچه از تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت ایران خودرو استنباط می گردد و در تصویر بالا نیز قابل مشاهده است فروش شرکت ایران خودرو در طول سال 1399 و همچنین سالهای ماقبل آن ، با شیب ملایمی در حال رشد است و جهش زیادی در میزان فروش محصولات شرکت مشاهده نمی شود .
این رشد با چنین شیب ملایمی بسیار عادی بوده و احتمالا در مابقی ماه های سال 99 نیز جهشی نداشته باشد و به همین ترتیب ادامه پیدا داشته باشد مگر اینکه در طول ماه های آینده اتفاق خاصی را در این شرکت شاهد باشیم .

سهم فروش محصولات از فروش کل و محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

در شرکت ایران خودرو که فعالیت آن تولید اتومبیل می باشد گروه های مختلف محصولات تولید می شود که در این میان گروه خودرویی پژو طبق آنچه در تصویر مشاهده می گردد محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو است. در این مقاله به بررسی کامل این محصول خواهیم پرداخت.
این موضوع را در گزارش ماهیانه شرکتها نیز می توان به وضوح مشاهده نمود.
محصولی که در گزارشات تولید و فروش ماهیانه شرکتها بیشترین میزان مبلغ فروش را به خود اختصاص دهد محصول استراتژیک آن شرکت خواهد بود.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید و برگرفته از تحلیل جدیدترین گزارش تولید و فروش شرکت ایران خودرو در شهریور ماه سال 99 است، مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو در دوره مورد بررسی بالاترین مبلغ از سال 96 تا کنون بوده است .

در تصویر بالا نمودار زرد رنگ نشان دهنده مبلغ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو است که روند افزایشی خود در سال 99 را به خوبی حفظ کرده است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

نرخ فروش محصول نرخی است که یک عدد از محصول مورد بررسی با این نرخ به فروش می رسد . لازم به ذکر است این نرخ در شرکت ایران خودرو به دلیل اینکه محصول استراتژیک ، گروهی از محصولات شرکت است به صورت میانگین محاسبه و درج می گردد .

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو که برگرفته از آخرین گزارش شرکت در شهریور ماه سال 99 است ، در طول سال 99 به خوبی رشد کرده و به بالاترین حد خود از سال 96 تاکنون رسیده است .

این یعنی شرکت ایران خودرو، محصولات استراتژیک خود که گروه خودروهای پژو می باشد با نرخی بالاتر از تمامی نرخ فروش های آن در سالهای گذشته به فروش می رساند .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت ایران خودرو

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت ایران خودرو

همانطور که در تصویر به خوبی نمایش داده شده است ، شرکت ایران خودرو تولید محصول استراتژیک خود را از اواسط سال گذشته تا تاریخ آخرین گزارش در شهریور ماه سال 99 در حد متوسطی و در یک حدود مشخص قرار داده است .
همانطور که ملاحظه می کنید محصول استراتژیک در مدتی از سال با کاهش و در مدت دیگری با افزایش تعداد تولید مواجه بوده است.
در هر حال میزان تولید این گروه از محصولات در شرکت ایران خودرو در حال حاضر در حال افزایش است.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود میزان فروش محصول استراتژیک شرکت ایران خودرو در سال 99 و به خصوص در آخرین گزارش آن یعنی گزارش تولید و فروش شهریور ماه سال 99 ، بطور متوسط از میزان فروش در دوره مشابه سال گذشته و حتی سال 97 نیز به مراتب بالاترو بیشتر بوده است . میزان فروش شرکتها حاصل ضرب مبلغ فروش در نرخ فروش محصول به دست می آید .

در شرکت ایران خودرو نیز می بینیم با وجود نرخ فروش و مبلغ فروش بالاتر در محصول استراتژیک ، میزان فروش محصول استراتژیک از میزان متوسطی در سال 99 و 98 بالاتر نرفته است . همین موضوع نیز شاید باعث این شده است که فروش بسیار عالی این شرکت که در بخش فروش ماهیانه بررسی نمودیم منجر به سود آوری برای شرکت نمیشود و فروش بالای این شرکت در حالی که هزینه های آن احتمالا در حال افزایش است و از طرفی نیز مواد اولیه و قطعات تولیدی خودرو ها را بصورت وارداتی تامین میکند ، کاملا خنثی شده و منجر به سودآوری نمی شود.

وضعیت تحلیل بنیادی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو

همانطور که می دانید تحلیل بنیادی از ترکیب استراتژی روند سودآوری ، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل ( که در این مقاله بررسی شد) تشکیل می گردد. این تحلیل در تلاش است با بررسی موارد بنیادی شرکتها این موضوع را روشن سازد که وضعیت داخلی شرکتها از نظر سودآوری و رشد و نمو و بالندگی شرکت چگونه است .

شما از طریق نرم افزار دایره طلایی می توانید از وضعیت بنیادی شرکت ایران خودرو و تمامی شرکتهای بورسی مطلع شده و حتی با یک کلیک تمامی سهم های بنیادی در بازار بورس ایران را مشاهده نمایید .
شرکت ایران خودرو با توجه به تحلیل مولفه های بنیادی در وضعیت مناسبی نمی باشد و استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم این شرکت مطابق با استاندارد های تحلیل بنیادی نیست.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نتیجه گیری

طبق آنچه در این مقاله گفته شد و همینطور بررسی تمامی مولفه های تحلیل بنیادی شرکت ایران خودرو علیرغم دستیابی به مبالغ فروش بالا در شهریور ماه سال 99 که نسبت به دوره های گذشته بهترین عملکرد را نشان می دهد ، در کسب سود و سودآوری ناتوان است .

این شاید طبق آنچه گفته شد بالا بودن هزینه های تولید خودرو ، بالا بودن هزینه های اداری و تشکلیلاتی شرکت و حتی در بالاترین مرتبه تغییرات ترخ ارز در کشور باشد چه آنکه این شرکت درصد قابل توجهی از قطعات مورد نیاز خود جهت تولید اتومبیل را بصورت وارداتی و با ارز وارد کشور نموده و محصول نهایی خود را با ارز داخلی به فروش می رساند که همین امر باعث بالارفتن هزینه های تسعیر ارز و کاهش سودآوری برای این شرکت شده است .

البته این گزارش در روند عرضه و تقاضای سهم این شرکت در بازار بورس تا اندازه ای تاثیر گذار خواهد بود ولی عدم سود آوری این شرکت در طولاتی مدت باعث شمول این شرکت و نماد آن به مقررات ماده 141 قانون تجارت خواهد بود.

 

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: