تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

دسته بندی :تحلیل بنیادی 26 اکتبر 2020 مدیر سایت 590

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز
(مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کمنگنز

مقدمه

گزارشات فصلی هر شرکت شامل گزارشات فصلی و ماهیانه است که در زمان انتشار تاثیر بسزایی در وضعیت تحلیل بنیادی این شرکتها دارد .
ممکن است گزارشی از شرکتی منتشر شود که وضعیت بنیادی آن را به وضعیت مطلوب تغییر دهد
و یا گزارشی در شرکتی دیگر وضعیت بنیادی آن را به سمت وضعیت بحرانی و غیر بنیادی سوق دهد .

توجه به این نکته نیز قابل اهمیت است که گزارش فصلی بر روی استراتژی های روند سودآوری و کانسلیم تاثیر گذار است ،
و گزارش فعالیت ماهیانه در قسمت استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی شرکتها بررسی می شود .

آخرین گزارش شرکت کمنگنز

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کمنگنز

 

شرکت معادن منگنز ایران آخرین گزارش خود را تحت عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ را
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در سامانه کدال منتشر نمود که در این مقاله با نگاه تحلیل بنیادی این گزارش را بررسی می کنیم .

 

آخرین گزارش شرکت کمنگنز

 

آخرین گزارش شرکت کمنگنز مندرج در سایت کدال

 

لازم به ذکر است در گزارشات ماهانه شرکتها عملکرد تولید و فروش محصولات شرکت منتشر می شود
و با بررسی میزان افزایش و یا کاهش هریک از مولفه های تولید و فروش وضعیت بنیادی جدید شرکت بروز رسانی می شود .

در تصویر فوق شرح این گزارش را می بینید .

 

 فروش کل ماهیانه شرکت کمنگنز

 فروش کل ماهیانه شرکت کمنگنز در تحلیل بنیادی

در مهرماه سال ۹۹ شرکت معادن منگنز ایران موفق به دستیابی به مبلغ فروشی بالغ بر ۱۶۱٫۱۳۴ میلیون ریال شده است
که همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۴۷ درصدی را نشان می دهد .

به این نکته توجه کنید که به دلیل اینکه شرکت کمنگنز هنوز فهالیت های خود در ماه های آتی سال ۹۹ را شروع نکرده است
لذا فروش ماهیانه مهرماه سال ۹۹ شرکت کمنگنز به عنوان میانگین فروش در سه ماهه سوم (فصل پاییز) این شرکت درنظر گرفته می شود .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

فروش کل ماهیانه تجمعی شرکت کمنگنز

فروش کل ماهیانه تجمعی شرکت کمنگنز تحلیل بنیادی

فروش ماهیانه تجمعی شرکت معادن منگنز ایران نیز بیانگر این موضوع است که این شرکت در هر سال فعالیت خود از سال ۹۶ تاکنون در هر سال
شیب نمودار فروش تجمعی خود را بهبود بخشیده و فروش ماهیانه این شرکت در هر ماه بهتر شده است .

 

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

سهم فروش محصولات و محصول استراتژیک شرکت کمنگنز تحلیل بنیادی

 

شرکت کمنگز طبق آنجه از اطلاعات این شرکت استخراج می شود در ماه های گذشته تمامی محصولات تولیدی این شرکت در (محصول سنگ منگنز دانه بندی) شده است
و تقریبا ۱۰۰% محصول تولیدی این شرکت همین نوع محصول است پس این محصول به عنوان محصول استراتژیک این شرکت قلمداد شده و تحلیل بنیادی بر روی همین محصول انجام می شود .

 

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شرکت کمنگنز

 

نرخ فروش محصولات شرکت به این صورت تحلیل می شود که این نرخ در فصل جاری در حال بررسی باید نسبت به فصل قبلی در سال جاری حداقل ۱۰ درصد رشد کرده باشد .
در شرکت معادن منگنز ایران نیز همانطور که از نمودار نرخ فروش این شرکت پیداست ، نرخ فروش محصولات در شرایط صعود قرار دارد و این نرخ در طول سال ۹۹ همواره در حال رشد بوده است لذا شرایط مطلوب و مناسبی دارد .

 

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی شرکت کمنگنز

 

میزان فروش محصولات بر حسب افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل اندازه گیری و بررسی می گردد . میزان فروش محصولات استراتژیک باید نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان حداقل ۱۰% افزایش داشته باشد .

در شرکت معادن منگنز ایران نیز طبق آنچه از نمودار آن بر می آید ، نرخ فرو ش محصول استراتژیک در سال ۹۹ در حال فزونی و رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۹۸ داشته است و لذا از این فیلتر به خوبی عبور می کند .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

میزان تولید محصول استراتژیک شرکت کمنگنز در تحلیل بنیادی

 

میزان تولید به تنهایی جزء مولفه های تحلیل بنیادی نیست ولی بررسی آن در کنار مولفه های تحلیل بنیادی خالی از لطف نیست .

میزان تولید محصول استراتژیک در شرکت معادن منگنز ایران در دوره مورد بررسی نسبت به سالهای گذشته در همین ماه ها افزایش داشته است
و طبق الگویی که نمودار این شرکت در سالهای گذشته نیز از آن تبعیت نموده است  در وضعیت مناسب و قابل قبولی می باشد .

 

میزان فروش محصول استراتژیک شرکت کمنگنز

میزان فروش محصول استراتژیکدر تحلیل بنیادی شرکت کمنگنز

 

این نمودار شرکت معادن منگنز ایران که میزان ریالی فروش محصول استراتژیک را بیان می کند ، نیز در وضعیت مناسبی است و میزان فروش محصول استراتژیک این شرکت به بالاترین حد خود از سال ۹۶ تا کنون رسیده است .
با توجه به اینکه این شرکت به صورت تولید تک محصولی است شرایط حال حاضر فروش این شرکت در وضعیت مناسب و رو به رشدی دیده می شود و در ماه های آینده در صورت استمرار این روند نمودارهای افزایشی بیشتری از این شرکت خواهیم دید .

 

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

 

وضعیت بنیادی شرکت کمنگنز

برای بررسی وضعیت کلی بنیادی شرکتهای بورسی لازم است ۳ استراتژی زیر را درباره آن ها بررسی کنیم و نسبت به میزان عبور شرایط این شکرتها از فیلتر های این استراتژی ها نسبت به وضعیت بنیادی شرکتها اظهار نظر کنیم .

الف ) استراتژی روند سودآوری (TTM) شرکت کمنگنز

این استراتژی سود گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکتها در مقاطع سه ماهه ، شش ماهه ، مه ماهه و سالیانه فعالیت آن ها را با فرمول خاص خود محاسبه و در نموداری قرار میدهد که هرچه این نمودار صعودی تر باشد شرایط این استراتژی مطلوب تر خواهد بود . درشرکت معادن منگنز ایران این استراتژی وضعیت مناسب و مطلوبی دارد و رشد ۵۰% را ایجاد کرده است .

ب ) استراتژی کانسلیم شرکت کمنگنز

این استراتژی نیز سود گزارش شده در صورتحساب سود و زیان شرکتها را بصورت خالص برای دوره های سه ماهه فعالیت شرکتها محاسبه کرده و در جدولی قرار میدهد که مقایسه آن جدول با دوره های سالجاری نسبت به سال گذشته مبنای تصمیم گیری استراتژی کانسلیم است .
در شرکت معادن منگنز ایران سود سه ماهه دوم این شرکت در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است که عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود ارائه کرده است .

ج ) استراتژی توان تعدیل شرکت کمنگنز

این استراتژی که در این مقاله بررسی شد مربوط به فروش و مولفه های آن در شرکتها می باشد . بررسی فروش و میزان افزایش یا کاهش فروش کل و مولفه های آن دید مناسبی نسبت به سودآوری آینده شرکت ارائه می کند .
استراتژی توان تعدیل با تمام مولفه های آن که در این مقاله نیز بررسی شد در مورد شرکت معادن منگنز ایران از شرایط بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار است و از فیلتر های این استراتژی عبور نموده است .

لذا با بررسی استراتژی های تحلیل بنیادی درباره شرکت معادن منگنز ایران با نماد کمنگنز مشخص می شود این شرکت در شرایط بنیادی بسیار مطلوبی است .

البته فراموش نکنید شرایط بنیادی خوب این شرکت و یا هر شرکت دیگری به تنهایی دلیلی برای رشد قیمت این سهم در بازار بورس نیست ولی در صورت بهبود شرایط بازار بورس این شرکتهایی با بنیاد عالی هستند که شرایط خود را زودتر از بقیه بهبود بخشیده و به روزهای اوج باز می گردند .

 

نوسینده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: