تحلیل بنیادی سهم شپارس

دسته بندی :تحلیل بنیادی 30 آگوست 2019 مدیر سایت 2089

تحلیل بنیادی سهم شپارس

تحلیل بنیادی سهم شپارس (شرکت بین المللی محصولات پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهامدانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی سهم شپارس (شرکت بین المللی محصولات پارس) با استفاده از نرم‌افزار دایره طلایی سهام

مقدمه

 

شرکت بین المللی محصولات پارس در سال 1342 با نام شرکت سهامی پراکتر اند گمبل (P&G)، به عنوان اولین واحد تولید کننده پودر شوینده دستی با نام تجاری (تاید) تاسیس و از سال 1344 با ظرفیت تولید 5000 تن در سال آغاز نمود.

شرکت P&G با اتکا بر دانش و تجربه خود در تولید و فروش، به گونه ای برند تاید را در میان مردم ایران معرفی کرد، که بسیاری از مردم همچنان پودر لباسشویی را با نام تاید می شناسند .
در سال 1347، با تغییرات به عمل آمده در ترکیب سهامداران شرکت، نام آن به شرکت بین المللی محصولات پارس تغییر یافت.
ظرفیت تولید در ابتدا به 000 19 تن و طی سالهای بعد نهایتاً به 500 40 تن در سال افزایش یافت.
کیفیت بالای محصولات در همان سالها به نوعی بود که صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و شوروی سابق صورت می پذیرفت و نام تجاری تاید در آن کشورها از محبوبیت ویژه ای برخوردار شد.

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم شپارس

استراتژی TTMدر تحلیل بنیادی سهم شپارس

شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس در روند سودآوری درحال صعود می باشد.
در گزارش 9 ماهه سال 1398 به دو دوره صعود دراین استراتژی رسیده و مورد تائیداست.
ذکر این نکته لازم است که درروند سودآوریTTMشرکت باید در گزارش دو دوره اخیر خود روند
صعودی بدون زیان داشته باشد ودرصد رشد گزارش آخر بهتر از گزارش ماقبل آخر باشد.

سهم شپارس ازنظر استراتژیTTMدرتحلیل بنیادی سهام بورس، دو دوره صعود داشته و همچنین
گزارش آخر درصد رشد بیشتری نسبت به گزارش ماقبل آخرداشته و از این لحاظ تائیدمی شود.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شپارس

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهم شپارس

در استراتژی کانسلیم ابتدا درصد رشد سود شرکت را در دو گزارش آخر را نسبت به سال گذشته مقایسه می کنیم
و سپس  سود آخرین گزارش ارائه شده را با یک سال مالی اخیر شرکت بررسی می کنیم.
بر همین مبنا شرکت باید دردو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد.
همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهار دوره اخیر ساخته باشد.
شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس از نظراستراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی سهام بورس درآخرین گزارش خود910 درصد و در گزارش ماقبل خود414 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
که از ۲۵ درصد بیشتر است و از این لحاظ تایید می شود.
سود گزارش آخر نسبت به چهاردوره اخیر با یک برتری بسیار عالی که داشته است تائیدمی شود.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شپارس

استراتژی توان تعدیل در تحلیل بنیادی سهم شپارس

در استراتژی توان تعدیل ابتدا به فروش کل ماهیانه ی شرکت بین المللی محصولات پارس می‌پردازیم.
بر این مبنا شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده فروش کل بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته باشد.
همان طور که از نمودارسهم شپارس مشاهده می کنید، فروش کل ماهیانه ی بیشتری را درمرداد ماه ۹۸نسبت به مرداد ماه ۹۷داشته است.
بنابراین تا اینجا یکی از ویژگی های استراتژی توان تعدیل را دارا می باشد.
حال باید محصول استراتژیک شرکت بین المللی محصولات پارس را مشخص کنیم و بعد ازآن به بررسی روند نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت می پردازیم.
محصولات تولیدی شرکت را از قسمت سهم فروش محصولات، در استراتژی توان تعدیل در نرم افزار دایره طلایی سهام
می توانید  مشاهده نمایید.

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شپارس

محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی سهم شپارس

در قسمت سهم فروش محصولات در نرم افزار دایره طلایی سهام، باید محصول استراتژیک
و محصولی که بیشترین درصد فروش را در تولید شرکت دارد مشخص کنیم.

زیرا این محصول بیشترین تاثیر را در سودآوری شرکت دارا می باشد.
هر چقدر درصد سهم محصول بیشتر باشد تاثیرگذاری این محصول در روند سودآوری بیشتر می باشد.
در این مقاله تنها یک محصول که بیشترین درصد را دارا می باشد بررسی کرده ایم.
برای بررسی دقیق یک شرکت نیاز است تمامی محصولات شرکت را بررسی کنیم.
همان‌طورکه در نمودار بالا مشخص است پودر و مایعات البسه محصول استراتژیک
در شرکت بین المللی محصولات پارس می باشد.

در ادامه به بررسی روند نرخ فروش پودر و مایعات البسه در شرکت بین المللی محصولات پارس خواهیم پرداخت.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شپارس

نرخ فروش در تحلیل بنیادی سهم شپارس

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید محصول استراتژیک شپارس که محصول، پودر و مایعات البسه می باشد و 91 درصد تولیدات شرکت را شامل می شود، در آخرین گزارش شرکت که مرداد ماه می باشد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشته است که از این لحاظ تایید می شود.
بنابراین شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس از هردو فیلتر بنیادی استراتژی توان تعدیل عبور می کند.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شپارس

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی سهم شپارس

از نمودار وابستگی حقیقی و حقوقی سهام می توانیم تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.
همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید شرکت بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شپارس

نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری درتحلیل بنیادی سهم شپارس

در نمودار تطبیقی به بررسی تطبیق قیمت با روند سودآوری و شاخص کل و شاخص صنعت می پردازیم.
در واقع به دنبال این هستیم که متوجه شویم که در گذشته وقتی شرکت گزارش فصلی خوب یا بدی ارائه داده است،
قیمت آن سهم به این گزارش خوب یا بد واکنشی نشان داده است یا خیر.
اگر شرکت در گذشته به روند سودآوری خود وابستگی داشته باشد می توان احتمال داد  که اگر شرکت گزارش خوبی
ارائه کند قیمت آن سهم هم در بلند مدت افزایش پیدا می کند.
همان‌طور که در نمودار تطبیقی قیمت و روند سودآوری TTMشرکت بین المللی محصولات پارس با نماد شپارس مشاهده می‌کنید بیشترین وابستگی را به گزارش دربلند مدت داشته است.

نکته: در این مقاله برای خلاصه سازی تنها قیمت را با روند سودآوری مقایسه کردیم.
شما می توانید در نرم افزار دایره طلایی سهام علاوه بر روند سودآوری، قیمت را با شاخص کل،
شاخص هم وزن و شاخص صعنت بررسی کنید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شپارس

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال سهم شپارس

همان طور که در روند قیمت سهم شپارس مشاهده می کنید این شرکت موفق به صعود شده است.

نکته:

این سهم (شپارس) بنیاد بسیار عالی دارد و هم اکنون از نظررشد قیمتی   بعد از اصلاح روند، حمایت شده است.
پس دور از انتظار نیست که سهم شپارس صعودی عالی داشته باشد بخصوص که سهم شپارس در روند وابستگی به گزارش را داشته وهمان طور که مشخص است شرکت گزارش بسیار عالی ارائه کرده است.

نتیجه‌ گیری:

شرکت بین المللی محصولات پارس با توانایی بالا در عرصه (شوینده) کشور است.
اگرتصمیم به سرمایه‌گذاری درسهم شپارس را دارید، شرکت بین المللی محصولات پارس درروند خود صعود کرده است.
ازنظر تحلیل بنیادی، سهم شپارس ازشش فیلتر تحلیل بنیادی سهام (TTM،کانسلیم وتوان تعدیل)ازشش فیلتر عبور کرده است.
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم شپارس چه روندی داشته باشد.
اگربنیادسهم برای شما اهمیت خاصی دارد، با اطلاع از بنیاد بسیار  عالی سهم شپارس در تحلیل بنیادی دایره طلایی سهام
با استفاده ازاستراتژی های تحلیل تکنیکال روی سهم (شپارس) می توانید سرمایه‌گذاری کنید.
شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی سهم شپارس در تاریخ 1398/6/8انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.
نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
این نرم افزار با ۴ فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی بررسی می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.
همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۶ فیلتر قدرتمند بررسی و تحلیل کنید.و در واقع خودتان تحلیلگر حرفه ای بنیادی شوید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم شپارس و تمامی شرکت‌های بازار بورس،فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: