نرم افزار دایره طلایی سهام

میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت لابسا

تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت شفن

تحلیل بنیادی گزارشات فصلی (سه ماهه دوم) و ماهیانه (آبان ماه) شرکت پتروشمی فن آوران (شفن) دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن) آخرین و جدیدترین گزارشات منتشر شده از شرکت پتروشیمی فن آوران به شرح زیر است . آخرین گزارشات منتشر شده شرکت …

تحلیل بنیادی آخرین گزارشات فصلی و ماهیانه شرکت شفن Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال ۹۹)

تحلیل بنیادی گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال ۹۹) دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی عملکرد فصل پاییز شرکت پدرخش آخرین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران با نماد پدرخش با عنوان اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش فصلی شرکت پدرخش (سه ماهه دوم سال ۹۹) Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر (آبان ماه ۹۹)

تحلیل بنیادی گزارش آبان ماه ۹۹ شرکت خنصیر   دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت مهندسی نصیر ماشین با نماد خنصیر با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در سامانه کدال درج و به …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خنصیر (آبان ماه ۹۹) Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

تحلیل بنیادی گزارش آبان ماه ۹۹ شرکت خاهن دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ آخرین و جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در سامانه کدال درج گردید و به شرح زیر است . آخرین …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت خاهن (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کمرجان (آبان ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

تحلیل بنیادی گزارش آبان ۹۹شرکت کمرجان دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی گزارش آبان ۹۹ شرکت کمرجان جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت تولیدی و بازرگانی مرجان کار با نماد کمرجان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در ساانه کدال درج گردیده است و حاوی اطلاعات تولید و فروش شرکت در …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت کمرجان (آبان ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۸   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد آخرین گزارش منتشر شده از شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد با نماد پیزد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در سامانه کدال درج گردیده و حاوی اطلاعات …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت پیزد (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ Read More »

تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه شرکت فسازان (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فسازان (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش شرکت فسازان آخرین گزارش منتشر شده از شرکت غلتک سازان سپاهان با نماد فسازان با عنوان گزارش فعالیت ماهانه دوره یکماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در سامانه کدال درج گردیده …

تحلیل بنیادی گزارش ماهیانه شرکت فسازان (آبان ماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ Read More »

شرکت فروسیلیس ایران

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس (آبانماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس (آبانماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس گزارش عملکرد ماهیانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ شرکت فروسیلیس ایران با نماد فروس در سامانه کدال درج و شامل اطلاعات تولید و فروش این …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهانه شرکت فروس (آبانماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان   تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام گزارش عملکرد ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد کترام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت کترام (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ Read More »

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی آخرین گزارش شرکت لامیران با نماد فلامی مربوط به عملکرد ماهیانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (اصلاحیه) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در سامانه کدال درج گردیده و به شرح زیر است   آخرین گزارش شرکت فلامی مندرج در …

تحلیل بنیادی آخرین گزارش ماهیانه شرکت فلامی (مهرماه ۹۹) ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ Read More »

اسکرول به بالا